Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

  • Uw inschrijving wordt pas geaccepteerd als uw inschrijfformulier volledig is ingevuld.
  • Plaatsing voor een cursus geschiedt in volgorde van ontvangst.
  • Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. 
  • U krijgt minimaal 5 dagen voor aanvang schriftelijk bericht of uw cursus doorgaat.
  • Wanneer een cursus is volgeboekt, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling onderzoeken we de mogelijkheden om een extra cursus te organiseren. We berichten u hierover.
  • Bij onvoldoende deelname wordt een cursus geannuleerd. U krijgt uw geld binnen 7 werkdagen retour.
  • Een les die wegens afwezigheid van de docent moet worden geannuleerd wordt aan het eind van de cursus ingehaald.
  • Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Annulering
Annulering van een inschrijving voor een cursus of een workshop dient altijd schriftelijk te geschieden. Mondelinge annuleringen gelden niet. Bij annulering gelden de volgende regels:

Vanaf één maand voor aanvang van de cursus/workshop wordt een kwart van de cursusprijs met een maximum van € 70,= in rekening gebracht. Na aanvang van de cursus/workshop is restitutie niet mogelijk.

Gespreide betaling
Gebruik maken gespreide betaling is alleen mogelijk wanneer u gelijktijdig met uw inschrijving een éénmalige machtiging voor alle termijnen afgeeft. De machtiging is niet herroepbaar. De aanbetaling geldt als eerste termijn. Bij betaling in termijnen wordt € 1,85 administratiekosten per termijn in rekening gebracht. In geval van het niet invorderbaar zijn van de incasso in termijnen, zal de Rotterdamse Volksuniversiteit het resterend bedrag in één keer vorderen. Verzoeken om gespreide betaling nadat u zich heeft ingeschreven worden niet gehonoreerd.

Kortingen
Houders van de Rotterdampas krijgen eenmalig € 25,- korting bij een cursus vanaf € 100,=. Rotterdampas loopt van maart tot en met februari.

Mensen ouder dan 60 jaar krijgen een korting van 10% op de prijs van de cursussen en workshops. Bij gebruik van de 60+ houden wij het recht uw leeftijd te controleren.

Per cursus/workshop kan van één kortingsmogelijkheid gebruik worden gemaakt, dus of de 60+ korting of de Rotterdampascoupon. Echter bij gelijktijdig inschrijven van dezelfde persoon voor meerdere cursussen geldt een extra korting van 15% van de totale cursusprijs met een maximum van € 60,=. De kwamtumkorting geldt voor cursussen vanaf € 60,=. Mocht één of meerdere cursussen waarvoor in één keer is ingeschreven niet door gaan wegens gebrek aan belangstelling, dan wordt de kwantumkorting naar rato verminderd of vervalt deze.  

Boeken
De lesboeken die worden gebruikt tijdens de cursussen kunnen, in de meeste gevallen, bij de Volksuniversiteit worden aangeschaft. Onze ‘studieboekhandel’ is geopend als het gebouw open is. De prijzen van de boeken staan per cursus vermeld. De prijs van de lesboeken is onder voorbehoud. Boeken moeten contant of per pin worden afgerekend. Op de locatie Palmentuin kunt u de boeken alleen contant betalen. Boeken zijn vanaf 20 augustus aanwezig tot  ongeveer 2 weken na aanvang van de cursus. De aanschafkosten van de voorgeschreven boeken en/of andere materialen, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Foyer en koffiebonnen
De Volksuniversiteit heeft een ontvangstruimte waar u koffie, thee, chocolademelk en verschillende frisdranken kunt kopen. Als cursist kunt u bonnen kopen voor koffie, thee en chocolademelk waarmee u korting krijgt. Een kop koffie, thee of chocolademelk kost € 1,40. De prijs van een strippenkaart is € 15,40. U heeft 1 kopje koffie/thee/chocolademelk gratis. Restitutie is niet mogelijk.