Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

 • Uw inschrijving wordt pas geaccepteerd als uw inschrijfformulier volledig is ingevuld.
 • Plaatsing voor een cursus geschiedt in volgorde van ontvangst.
 • Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. 
 • U krijgt minimaal 5 dagen voor aanvang schriftelijk bericht of uw cursus doorgaat.
 • Wanneer een cursus is volgeboekt, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling onderzoeken we de mogelijkheden om een extra cursus te organiseren. Indien deze cursus wordt geprogrammeerd krijgt u van ons bericht.
 • Bij onvoldoende deelname wordt een cursus geannuleerd. U krijgt uw geld binnen 7 werkdagen retour.
 • Een les die wegens afwezigheid van de docent moet worden geannuleerd wordt aan het eind van de cursus ingehaald.
 • Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Annulering
Annulering van een inschrijving voor een cursus of een workshop dient altijd schriftelijk te geschieden. Mondelinge annuleringen gelden niet. Bij annulering gelden de volgende regels:

Vanaf één maand voor aanvang van de cursus/workshop wordt een kwart van de cursusprijs met een maximum van € 70,- in rekening gebracht. Na aanvang van de cursus/workshop is restitutie niet mogelijk.

Gespreide betaling
Gebruik maken gespreide betaling is alleen mogelijk wanneer u gelijktijdig met uw inschrijving een éénmalige machtiging voor alle termijnen afgeeft. De machtiging is niet herroepbaar. De aanbetaling geldt als eerste termijn. Bij betaling in termijnen wordt € 1,85 administratiekosten per termijn in rekening gebracht. In geval van het niet invorderbaar zijn van de incasso in termijnen, zal de Rotterdamse Volksuniversiteit het resterend bedrag in één keer vorderen. Verzoeken om gespreide betaling nadat u zich heeft ingeschreven worden niet gehonoreerd.

Kortingen
Houders van de Rotterdampas krijgen eenmalig € 25 korting bij een cursus vanaf € 100. Rotterdampas loopt van maart tot en met februari.

Mensen ouder dan 60 jaar krijgen een korting van 10% op de prijs van de cursussen en workshops. Bij gebruik van de 60+ houden wij het recht uw leeftijd te controleren.

Per cursus/workshop kan van één kortingsmogelijkheid gebruik worden gemaakt, dus of de 60+ korting of de Rotterdampascoupon. Echter bij gelijktijdig inschrijven van dezelfde persoon voor meerdere cursussen geldt een extra korting van 15% van de totale cursusprijs met een maximum van € 60. De kwamtumkorting geldt voor cursussen vanaf € 60. Mocht één of meerdere cursussen waarvoor in één keer is ingeschreven niet door gaan wegens gebrek aan belangstelling, dan wordt de kwantumkorting naar rato verminderd of vervalt deze.

Het is de Volksuniversiteit voorbehouden meer kortingen onder aanvullende voorwaarden aan te bieden. Deze worden gecommuniceerd via de website en nieuwsbrief.

Boeken
Met ingang van 1 september 2020 verkoopt de Volksuniversiteit geen boeken meer. Indien de cursus dit vereist, dient u zelf boeken aan te schaffen. Op onze website zijn bij elke cursus omschrijving de eventueel vereiste boeken en ISBN-nummers te vinden.

In geval van overmacht
Indien een cursus niet kan plaatsvinden op locatie vanwege een overmachtssituatie behoud de Volksuniversiteit zich het recht voor om;

 • De cursus of lezing online voort te zetten in een digitale omgeving;
 • De cursus of lezing te verplaatsen naar een andere locatie, binnen een straal van 3 kilometer vanaf het hoofdgebouw aan de Heemraadssingel 275;
 • De cursus of lezing te verplaatsen naar een andere datum en tijdstip;