Bestellijst

Geen bestellingen

Belangrijke informatie mbt uw bezoek aan de volksuniversiteit tijdens de Nederlandse Avond | Meet & Greet

dinsdag, 1 september, 2020
Nederlandse Avond en Meet & Greet

 

Op donderdagavond 3 september van 18.00 – 21.00 uur vindt de Nederlandse Avond plaats en op zaterdag 5 september van 10.00 tot 16.30 uur de Meet & Greet. Om ervoor te zorgen dat onze bezoekers deze evenementen veilig en volgens de huidige maatregelen kunnen bijwonen, hebben we een aantal spelregels gemaakt. Wij vragen u deze informatie aandachtig door te lezen.

Donderdag 3 september Nederlandse Avond (Nederlands als 2e taal en Inburgeren) | 18.00 – 21.00 uur

•    18.00 uur deuren open,
•    Bij binnenkomst verzoeken wij u uw handen te desinfecteren en een gezondheidsverklaring ondertekenen,
•    We verzoeken u de 1,5 meter maatregel te allen tijde in acht te nemen,
•    Een van onze vrijwilligers zal u verwelkomen en doorverwijzen. Onze vrijwilligers helpen u graag bij al uw vragen en zijn zichtbaar aanwezig.
•    Er zijn diverse lokalen op de begane grond waar u informatie kunt krijgen over onze NT2 of Inburgeringscursussen. Deze lokalen zijn duidelijk aangegeven. Vraag anders een van onze vrijwilligers.
•    Tevens is er een lokaal beschikbaar waar u een intaketest kunt doen. Ook dit is aangegeven, uiteraard kunt u dit ook vragen aan een van onze vrijwilligers.
•    Na het maken van de intaketest worden de laptops gereinigd,
•    Er is mogelijkheid u direct in te schrijven voor een cursus. Onze vrijwilligers zullen u de weg wijzen.
•    Heeft u interesse in Nederlands als eerste taal? Dan kunt u zaterdag 5 september om 12.15 uur de presentatie hiervan bijwonen.


Zaterdag 5 september Meet & Greet | 10.00– 16.30 uur

In verband met de huidige maatregelen hebben wij onze Open Dag dit jaar anders ingedeeld. Vandaar de aangepaste naam Meet & Greet. Gedurende de dag worden er volgens een programma diverse presentaties gehouden over de cursussen die wij aanbieden. Heeft u interesse in een bepaalde cursus of categorie, dan verzoeken wij u in het programma de cursus(sen) van uw keuze op te zoeken en u circa 10 min voor aanvang van de presentatie te melden. Voor ons pand aan de Heemraadssingel staan vijf verschillende punten waar u zich kun aanmelden voor de presentatie naar uw keuze. Kunt u de cursus of categorie niet terugvinden in ons programma neem dan contact met ons op, wij brengen u in contact met de juiste docent.

•    Zorg dat u circa 10 min voor aanvang van de door u gekozen presentatie aanwezig bent aan de Heemraadssingel. Bekijk hiervoor het programma.
•    Bij aanmelding bij de inschrijftafels verzoeken wij u uw handen te desinfecteren en een gezondheidsverklaring te ondertekenen.
•    We verzoeken u de 1,5 meter maatregel te allen tijde in acht te nemen.
•    Een van onze vrijwilligers zal u verwelkomen bij de inschrijftafel en u en de overige geïnteresseerden (maximaal 12) naar het lokaal begeleiden. 
•    Na de presentatie wordt u door een van onze vrijwilligers weer begeleid naar de uitgang. 
•    Er is dan mogelijkheid u direct in te schrijven voor een cursus. Onze vrijwilligers zullen u de weg wijzen.
•    Onze vrijwilligers helpen u graag bij al uw vragen en zijn zichtbaar aanwezig.

 

ENGLISH
Important information regarding our Dutch Information Evening and Meet & Greet!

Dutch Information Evening Thursday September 3, from 18.00 – 21.00 and Meet & Greet on Saturday September 5, from 10.00 until 16.30. To ensure that our visitors can attend these events safely and according to current measurements, we have drawn up a step-by-step plan. We kindly request you to follow these steps for everyone’s safety.

Thursday September 3, Dutch Information Evening (Dutch as a 2nd language and Integration) | 18.00 – 21.00

• Doors open at 18.00 
• Upon arrival, we request that you disinfect your hands and sign a health declaration
• We request that you observe the 1.5 meter measures at all times
• One of our volunteers will welcome you and help you with all your questions.
• There are several rooms on the ground floor where you can get information about our NT2 or Civic Integration courses. These rooms are clearly marked. 
• There is also a classroom available where you can take an intake test. Please ask one of our volunteers.
• After the intake test, the laptops will be cleaned
• It is possible to register directly for a course. Our volunteers will show you the way.
• Are you interested in Dutch as a first language? We kindly request you to attend the presentation on Saturday, September 5 at 12.15.

 

Saturday September 5,  Meet & Greet | 10.00 – 16.30

Due to the current measures, we have rearranged our Open Day this year. During the Meet & Greet, various presentations are held about the courses we offer according to the program. If you are interested in a particular course or category, we ask you to look up the course (s) of your choice in the program and to report to the Heemraadssingel approximately 10 minutes before the start of the presentation. If you cannot find the course or category in our program, please contact us, we will connect you with the teacher concerned.

• Make sure you are present at Heemraadssingel approximately 10 minutes before the start of your chosen presentation. View the program for this.
• Upon arrival, we request that you disinfect your hands and sign a health declaration.
• We request that you observe the 1.5 meter measures at all times.
• One of our volunteers will welcome you and accompany you and the other interested parties (maximum 12) to the room.
• After the presentation you will again be accompanied by one of our volunteers.
• It is possible to register directly for a course. Our volunteers will show you the way.
• Our volunteers are happy to help you with all your questions and are visibly present.