Bestellijst

Geen bestellingen

De start van het nieuwe cursusseizoen en de coronamaatregelen

donderdag, 17 september, 2020

 

Start uw cursus binnenkort weer? De Volksuniversiteit draagt zorg voor een veilig verloop van de cursussen op locatie. Lees hier hoe wij met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus omgaan en hoe u ons hierbij kunt helpen.  

For English please read here.
 
1. Algemeen Protocol 
Het Algemeen Protocol zoals opgesteld voor de heropening in juni 2020 blijft van kracht. U vindt het hier. De hoofdlijnen zijn in overeenstemming met het RIVM als volgt:

Iedereen die in het pand aanwezig is kan de volgende vragen met 'nee' beantwoorden. 

 • Heeft u een of meerdere van deze klachten gehad in de afgelopen 24 uur? Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, Reuk- en/of smaakverlies.
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Indien een of meerdere vragen wel met 'ja' worden beantwoord verzoeken wij u dringend niet naar de cursus te komen!
 
2. Hygiënemaatregelen 
In de gebouwen en lokalen van de Volksuniversiteit zijn diverse hygiënemaatregelen genomen:

 • Bij binnenkomst staat een zuil waar alle bezoekers bij binnenkomst hun handen dienen te desinfecteren.
 • In elk lokaal is handgel aanwezig om uw handen te desinfecteren.
 • Gebruik van toilet en lift wordt tot een minimum beperkt.
 • Cursisten dienen hun tafel en stoelleuning te ontsmetten met de daarvoor in het lokaal beschikbare middelen.
 • Alle tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand van elkaar. Lokalen waar dit niet mogelijk is, worden niet gebruikt.
 • In het lokaal zet u op de presentielijst een paraaf en verklaart u hiermee dat u gezond bent. Uw docent zal u hierop attenderen. 

3. Ventilatie in het gebouw
De Volksuniversiteit heeft geen ventilatiesysteem dat ‘gebruikte’ lucht het pand rond blaast. Om voor voldoende ventilatie te zorgen in het gebouw zal er in ieder lokaal minstens 1 raam geopend blijven tijdens de les. Ook moet de deur naar de gang geopend zijn. Zelfs wanneer het koud(er) is, blijft er minimaal 1 raam geopend. Dit is misschien niet altijd even comfortabel, maar wel noodzakelijk; we garanderen hiermee genoeg frisse lucht. Neem voor de zekerheid een extra jas of vest mee!

4. Doorstroom van bezoekers in het gebouw 
Om op een veilige manier in het gebouw de cursussen te kunnen geven/volgen, is het van belang dat mensen elkaar zo min mogelijk kruisen in de gangen en het trappenhuis. Daarom is het van belang dat cursisten niet te lang voor aanvang van de cursus binnen zijn en na afloop van de cursus z.s.m. het pand weer verlaten. Staf en vrijwilligers staan klaar om cursisten hierin te begeleiden, docenten zullen de lestijden bewaken om zo onnodige drukte in het gebouw te spreiden cq. te voorkomen.
 
5.  Gebruik foyer 
Gebruik van de foyer voor cursisten is beperkt mogelijk en altijd met in achtneming van de 1,5 meter maatregel. Helaas schenken wij op dit moment geen koffie en/of thee.

6. Ziekmeldingen cursisten en docenten
Met betrekking tot eerder genoemd protocol vragen we onze cursisten, docenten, vrijwilligers en stafmedewerkers thuis te blijven bij lichte verkoudheidsklachten. Wij veroeken u uw ziekmelding ruim op tijd aan ons door te geven. Mocht een docent zich ziekmelden dan zullen wij proberen de cursisten zo snel als mogelijk in te lichten. Dit gebeurt per mail, we verzoeken u daarom vlak voor vertrek uw mail nog even te checken!

Wij blijven de adviezen van het RIVM volgen. Om op de hoogte te blijven van de maatregelen die wij hanteren of voor meer informatie, bezoekt u onze website of volgt u ons op Facebook