Bestellijst

Geen bestellingen

EEN AANTAL CURSUSSEN GAAN PER 19 NOVEMBER DOOR OP LOCATIE

woensdag, 18 november, 2020
Aantal cursussen gaan door op locatie

 

Naar aanleiding van de persconferentie van 17 november jl. kunnen wij u mededelen dat met ingang van 19 november 2020 weer een aantal cursussen op locatie zullen worden hervat.

Dit betekent u uw cursus per donderdag 19 november op locatie kunt voortzetten, uiteraard op de dag dat uw cursus normaal ook zou plaatsvinden. U heeft hier inmiddels bericht van ons over ontvangen. De overige cursussen blijven tot nader order online. Door als Volksuniversiteit op deze manier invulling te geven aan de maatregelen, leveren we een bijdrage aan de bestrijding van het virus en komt het ‘normaal’ zo als we dat kenden weer een stap dichterbij.​ De maatregelen zijn (afhankelijk van de ontwikkelingen) zeer waarschijnlijk tot half december van kracht. Daarna hopen we ook andere cursussen weer op locatie te kunnen laten plaatsvinden. Wij houden u uiteraard op de hoogte! 

Huidige maatregelen 
Volgens de voorschriften van het RIVM houden we ons nog strikt aan de geldende maatregelen en verzoeken u dit ook te doen:

  • Cursisten en stafmedewerkers desinfecteren handen bij binnenkomst in het gebouw en/of het lokaal;
  • Wij vragen cursisten een gezondheidsverklaring te ondertekenen (door middel van een paraaf op de presentielijst);
  • Wij hebben de lokalen zo ingericht dat de cursisten op anderhalve meter van elkaar zitten;
  • Docenten, stafmedewerkers en cursisten dragen een mondkapje wanneer zij door het gebouw bewegen. Eenmaal zittend op een stoel kan deze af;
  • Bij drukte, zoals op cursusavonden begeleiden wij cursisten bij binnenkomst en vertrek uit ons gebouw om zo drukte en opstoppingen te voorkomen en er voor te zorgen dat onze bezoekers elkaar zo min mogelijk kruisen op de gangen en het trappenhuis;
  • Onze stafmedewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis;
  • Bij verkoudheidsklachten worden docenten, stafmedewerkers en cursisten niet toegelaten tot ons gebouw.
  • De vertrekken in ons gebouw worden extra schoongemaakt;
  • Er wordt gezorgd voor ventilatie van de lokalen;
  • Onze foyer is tijdelijk gesloten en er wordt geen koffie en thee geschonken.