Bestellijst

Geen bestellingen

Heropening per 2 juni n.a.v. versoepelde maatregelen

woensdag, 20 mei, 2020

Vanaf 2 juni gaat de Volksuniversiteit een aantal cursussen op locatie hervatten. Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen is een protocol opgesteld waarbij hygiëne- en veiligheidsmaatregelen centraal staan.

Dit protocol vind u hier. De regels uit het protocol hebben gevolgen voor de wijze waarop u bij ons uw cursus volgt. Met deze brief informeer ik u over een aantal zaken uit dat protocol, die medewerking van u vragen.

1. Niet alle cursussen hervatten weer op locatie
Cursussen en lezingen die online kunnen worden voortgezet, blijven online. Alleen cursussen die vanwege inhoud of doelgroep fysieke aanwezigheid vereisen, gaan we op locatie hervatten. Indien uw cursus wordt hervat, krijgt u hierover van ons bericht.
 

2. Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
We verzoeken u dringend om bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar de les te komen. Onze docenten en medewerkers zullen extra alert zijn; indien zij dergelijke klachten bij u signaleren kunt u hierop worden aangesproken.
 

3. Blijf thuis bij klachten van een of meerdere huisgenoten
Indien u huisgenoten heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten, verzoeken wij u ook dringend om niet naar de les te komen.


4. Kwetsbare cursisten wordt geadviseerd thuis te blijven
Indien u een kwetsbare gezondheid hebt, adviseren wij u om thuis te blijven.

5. Beperk uw bezoek tot de les

  • We verzoeken u dringend om uw bezoek te beperken tot de les.
  • De bar en de foyer zullen gesloten zijn.
  • De toiletten en de lift zijn alleen op aanvraag (bij de receptie) te gebruiken.
  • Indien u vragen heeft aan ondersteunend personeel (zoals de receptionist), verzoeken we die zoveel mogelijk te stellen via telefoon of e-mail.
     

6. Houd 1,5 meter afstand
We houden overal 1,5 meter afstand van elkaar, zowel in lokalen als daarbuiten. Looproutes en roosters zijn waar mogelijk aangepast, evenals het aantal cursisten per groep waardoor het mogelijk is om op 1,5 meter afstand van uw medecursisten de cursus te volgen.

7. Extra hygiënemaatregelen

  • Bij binnenkomst vragen we u om uw handen te desinfecteren, we hebben daar een speciale hygiënezuil voor.
  • Alle deuren dienen open te blijven staan, zodat contact met deurklinken zoveel mogelijk wordt beperkt.
  • In klaslokalen zijn tevens desinfectiemiddelen aanwezig; we verzoeken u vriendelijk om na afloop van uw les uw tafeltje te desinfecteren.


8. Volg de aanwijzingen van docenten en personeel op
Onze docenten en personeelsleden zijn aangesteld als protocolbewakers. Hiermee zijn ze verantwoordelijk voor de naleving van het protocol. Indien u wordt aangesproken op het naleven van de maatregelen, vragen wij u de aanwijzingen van de docenten en personeelsleden te volgen. Indien u de aanwijzingen niet opvolgt dient u het pand te verlaten.

9. Gezondheidsverklaring
Van rechtswege zijn wij verplicht om u bij binnenkomst een gezondheidsverklaring te laten afleggen. 

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Als het RIVM nieuwe adviezen geeft volgen wij deze. Bij grote wijzingen zullen we u hierover weer informeren. In de tussentijd kunt u onze website en/of Facebookpagina in de gaten houden.