Bestellijst

Geen bestellingen

JAZZCONCERTEN MET EEN VERHAAL TIJDENS NORTH SEA JAZZ FESTIVAL

dinsdag, 25 mei, 2021
Jazzconcerten

 

Tijdens het festival North Sea Round Town vinden er drie zomerjazzconcerten plaats in de prachtige tuin van de Rotterdamse Volksuniversiteit (onder een spantent). Deze educatieve concerten laten het publiek genieten van jazzmuziek en tegelijkertijd een kijkje verschaffen in de specifieke jazzbenadering. Daarom is elk jazzconcert gecombineerd met een lezing of met een op andere wijze gebrachte toelichting. De concerten zijn los van elkaar te bezoeken.

Drie aspecten van jazz staan centraal bij deze ‘verhalende’ concerten. Om te beginnen de positie van jazz ten opzichte van klassieke muziek en vice-versa: wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Dit is op het eerste concert aan de orde. Op het tweede concert wordt het blues-element in de jazz en de uitwerking daarvan belicht: hoe kun je in veel jazz de blues herkennen? Op het derde concert gaat het om jazzcomposities, door de componisten zelf toegelicht: hoe zijn zij te werk gegaan?


WANNEER VINDEN DE CONCERTEN PLAATS?

Zaterdag 3 juli | 15.00 uur - Lezing over Jazz & Klassiek door Ruud Bergamin; aansluitend concert door het trio TangoZZs&More

Zaterdag 10 juli | 15.00 uur - Het verhaal van de Blues in de Jazz toegelicht op een concert door de jazzformatie Cruise Control

(VOL) Zondag 11 juli | 15.00 uur - Jazzcomposities uit eigen gelederen uitgevoerd en toegelicht op het concert van de negenmans formatie Rotterdam Jazzlab 


AANMELDEN VOOR EEN CONCERT

I.v.m. de nog geldende maatregelen verzoeken wij u vriendelijk uzelf per mail aan te melden, vermeld in het onderwerp bij welk(e) concert(en) u aanwezig zou willen zijn. Stuur uw mail naar: info@vu-rotterdam.nl 


MEER INFORMATIE OVER DE CONCERTEN

CONCERT ZA 3 JULI

Bij het eerste concert, op zaterdag 3 juli 2021, is het centrale thema: Jazz en Klassiek – een tegenstelling of een inspiratiebron?

Dit concert valt uiteen in twee delen. Eerst geeft Ruud Bergamin een inleiding over het onderwerp Jazz en Klassiek, aan de hand van beeld- en geluidsopnames. Hij bespreekt hoe er vanuit de wereld van de klassieke muziek tegen jazz werd en wordt aangekeken. Er is een  belangrijks verschil in muziekopvatting. Terwijl in de klassieke muziek sinds medio 19e eeuw improvisatie grotendeels verdwenen is, maakt improvisatie nu juist een centraal kenmerk uit van jazz. Daar staat niet de componist, maar de uitvoerende musicus centraal. Gechargeerd: componistenmuziek tegenover muzikantenmuziek.

In het tweede gedeelte wordt live geconcerteerd door de formatie TangoZZs&More, bestaande uit Wim Warman (piano), Ruzana Tsymbalova (viool) en Ruud Bergamin (alt- en sopraansax). Zij brengen onder meer jazz- en tangobewerkingen van klassieke composities ten gehore, in de tuin van de Volksuniversiteit. Ook het concert wordt toegelicht.

Zie over TangoZZs&More: www.ruudbergamin.com en www.wimwarman.com.

CONCERT ZA 10 JULI

Bij het tweede concert, op zaterdag 10 juli 2021, gaat het om Jazz en de Blues in de Jazz.

Dit concert bestaat uit twee live sets waarin op verschillende manieren wordt geïllustreerd hoe belangrijk de blues voor de jazz als muziekvorm is. Eerst geeft Ruud Bergamin een korte inleiding over de voornaamste kenmerken van de blues: de liedvorm en de specifieke “blues-sound”. Jazz en Blues worden vaak in één adem genoemd, maar ze vallen beslist niet samen. Blues is bij het ontstaan van de jazz één van de voedingsbronnen geweest, naast andere, zoals ragtime, brassband muziek (marsen), salonmuziek, populaire liedjes en herinneringen aan Afrikaanse ritmes. Vanaf het begin tot op de dag van vandaag zijn er blues-invloeden in de jazz.

Elk van de bandleden bespreekt vervolgens een aspect van de blues en de stukken die de band speelt sluiten daarbij aan. Onder meer komt de typerende harmonische opzet en de liedvorm van de blues aan de orde, alsmede diverse jazzcomposities die hier een eigen draai aan geven.

Het concert op 10 juli wordt gegeven door de jazzformatie Cruise Control, met Koos van der Hout (trompet), Ruud Bergamin (saxen), Bart Egeter (piano), Vincent Kuiper (bas) en Julius Schulz (drums). Zie https://www.cruisecontroljazz.nl/

CONCERT ZO 11 JULI (VOL!)

Bij het derde concert, op zondag 11 juli 2021, gaat het om originele jazzcomposities van de uitvoerenden. Hier staat eigen werk centraal van de jazzcomponisten Bart Egeter en Ruud Bergamin. De componisten geven toelichting op hun werk bij dit concert door de negenkoppige jazzformatie Rotterdam Jazzlab. Over het fenomeen jazzcomposities valt te melden dat deze een eigen plaats in de jazz innemen naast de veelgebruikte songs uit musicals en films (denk aan Cole Porter, George Gershwin, Jerome Kern, etc.). Veel jazzmusici componeren zelf. De composities van Egeter en Bergamin sluiten qua idioom vaak aan bij het werk van bekende jazzcomponisten als Thelonious Monk, Charles Mingus, Horace Silver en Wayne Shorter.

Het concert wordt gegeven door Rotterdam Jazzlab, een ensemble van musici met een respectabele staat van dienst, die hun improvisaties aan de composities toevoegen.

Rotterdam Jazzlab bestaat uit: Michael Simon – trompet; Daniel Follmann – trombone; Koos van der Hout – ventieltrombone; Ruud Bergamin – alt- en sopraansax; Kurt Schwab – tenor- en baritonsax; Stanislav Mitrović – tenorsax, (bas)klarinet; Bart Egeter – piano; Dan Simon – bas; Julius Schulz – drums. Zie http://www.rotterdamjazzlab.nl/

 

Initiator en organisator van dit alles is jazzmusicus Ruud Bergamin, in samenspraak met de Rotterdamse Volksuniversiteit. Het project is mogelijk gemaakt door Droom en Daad / Makersloket.