Bestellijst

Geen bestellingen

Kom stage lopen bij de rotterdamse volksuniversiteit!

woensdag, 30 mei, 2018

Wij zoeken een stagiair die onderzoek doet naar mogelijkheden van verschillende educatieve projecten in het kader van doelgroepenuitbreiding en financiële toegankelijkheid voor- en van de Rotterdamse Volksuniversiteit.

Achtergrond en stageopdracht

De Rotterdamse Volksuniversiteit wil naast haar algemene en brede cursusaanbod onderzoeken:

  • waar nieuwe doelgroepen te vinden zijn voor het bestaande cursusaanbod.
  • hoe het cursusaanbod kan worden uitgebreid om nieuwe doelgroepen aan te spreken, bijvoorbeeld door andere locaties, een wijkgerichte aanpak of nieuwe cursusvormen.
  • of er financiële barrières zijn voor deelname aan cursussen van de Volksuniversiteit en welke innovatieve manieren de Volksuniversiteit kan ontwikkelen om hier mee om te gaan.  

We  zoeken een stagiair die hiervoor een onderzoeksplan schrijft en dat vervolgens ook uitvoert in overleg met de directeur van de Rotterdamse Volksuniversiteit.

We zoeken iemand die:

-  Op originele wijze een plan kan schrijven en kritisch kan onderzoeken.

-   Van aanpakken weet en geen moeite heeft met bellen en onderhouden van contacten.  

-   Goed zelfstandig kan werken.

-  Kennis heeft van de Rotterdamse sociale infrastructuur en affiniteit met het aanbod van de Volksuniversiteit. 

-  Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden heeft.

-  Beschikbaar is vanaf eind augustus t/m medio december, aantal uren in overleg

Opleidingsniveau: 

Masterstudent

Begeleiding:

- Begeleiding van de stage door de directeur van de VU. 

- er is een stagevergoeding beschikbaar

- De Volksuniversiteit biedt een afwisselende werkomgeving waar originaliteit, zorgvuldigheid en inzet worden gewaardeerd.

De Rotterdamse Volksuniversiteit zorgt al ruim 100 jaar voor een uitgebreid en betaalbaar cursusaanbod voor Rotterdammers van alle achtergronden en ongeacht vooropleiding. Jaarlijks worden meer dan 350 cursussen georganiseerd waaraan gemiddeld 4500 Rotterdammers deelnemen. De basis bestaat uit een uitgebreid aanbod aan taalcursussen waarvan Nederlands als tweede taal(NT2) met 800 deelnemers de grootste afdeling is. Daarnaast zorgt de Volksuniversiteit voor een groot aantal cursussen op het gebied van kunst en cultuur, religie, geschiedenis, filosofie en ICT. Overdag is er een aanbod voor senioren.

De meeste cursussen vinden plaats op de hoofdvestiging aan de Heemraadssingel, een aantal in IJsselmonde en bij de Laurenszorg instelling op het Zuidplein.

Eind 2011 werd de gemeentesubsidie voor de Volksuniversiteit wegbezuinigd.

De organisatie bestaat sindsdien uit een kern van 4 medewerkers en 25 vrijwilligers aangevuld met een enkele ad-hoc kracht.