Bestellijst

Geen bestellingen

NIEUW SEIZOEN NT2 & NEDERLANDSE AVOND

dinsdag, 13 juli, 2021
Nederlandse avond

 

Nieuw aanbod cursussen NT2 én de Nederlandse avond!

Voor het nieuwe cursusseizoen dat in september start hebben we een vernieuwd pakket NT2-cursussen voor u samengesteld. Zo is er onderscheid gemaakt in de mate van zelfstandig werken en de mate van begeleiding en zijn er NT2-cursussen met minimum, standaard of maximum ondersteuning.

Nieuw op het programma zijn de NT2-specials! Nederlands leren met behulp van een steuntaal. De docent zal Nederlandse termen, vocabulaire en idioom uitleggen in de betreffende moedertaal/steuntaal. De lessen worden in het begin met name vanuit de steuntaal gegeven en gedurende de cursus zal er steeds meer Nederlands gesproken worden. Op dit moment worden de specials in de volgende steuntalen gegeven: Arabisch, Farsi, Frans, Italiaans, Kaapverdiaans, Russisch en Spaans.

Op do 26 augustus a.s. organiseren wij een Nederlandse avond. Tijdens deze avond kunt u tussen 18.00 en 21.00 uur binnenlopen voor meer informatie over de cursussen Nederlands als 2e taal, de NT2-specials, Inburgeren of Bijscholing Nederlands. Tevens kunt u zich inschrijven of uw niveau laten testen. 

Online
Voor meer informatie over de online cursussen en voor wie de voorkeur heeft voor een online bezoek, zullen we deze avond ook online te volgen zijn met informatie over de cursussen. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan onze docenten.

Uiteraard staat de veiligheid van onze cursisten voorop dus houden wij ons aan de dan geldende RIVM-maatregelen.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie over de Nederlandse avond.

New range of NT2 courses and the Dutch evening!

For the new course season that starts in September, we have put together a completely renewed package of NT2 courses for you. In our new program a difference has been made in the degree of independence and the degree of support from the teacher. There are NT2 courses with minimum, standard or maximum support.

New on the program are the NT2 specials! Learning Dutch using a support language. The teacher will explain Dutch terms, vocabulary and idiom in the respective mother tongue/support language. In the beginning, the lessons are mainly given in the support language and during the course more and more Dutch will be spoken. 

At the moment the specials are given in the following support languages: Arabic, Farsi, French, Italian, Cape Verdean, Russian and Spanish.

On Thursday 26 August we organize the Dutch Information evening. During this evening you are welcome to visit us between 18.00 - 21.00 for more information about the courses Dutch as a 2nd language, the NT2 specials, Integration or further training in Dutch. You can also register or have your level tested.

Online
For more information about the online courses and for those who prefer an online visit, we will also be available online this evening with information about the courses. There is also an opportunity talk to our teachers and ask questions.

Of course, the safety of our students is first, so we stick to the RIVM measures in force at that time.

Visit our website and Social Media for more information about the Dutch evening.