Bestellijst

Geen bestellingen

NIEUWE CORONAMAATREGELEN!

woensdag, 3 november, 2021
Coronamaatregelen

 

Naar aanleiding van de Persconferentie van gisterenavond delen wij u mee dat u met ingang van zaterdag 6 november verplicht bent bij binnenkomst bij de Volksuniversiteit Rotterdam een Coronatoegangsbewijs te tonen.

Dit Coronatoegangsbewijs krijgt u als u binnen 24 uur getest, volledig gevaccineerd of onlangs hersteld bent van Corona. 

U kunt uw Coronatoegangsbewijs zowel digitaal als op papier aan ons laten zien. Via deze link vindt u meer informatie over het verkrijgen van een Coronatoegangsbewijs.

Daarnaast vragen wij u om: 

- U aan de basisregels te houden
- Op tijd aanwezig te zijn bij uw cursus i.v.m. de tijd die wij nodig hebben om de Coronatoegangsbewijzen te checken

Door bovenstaande maatregelen is het dragen van een mondkapje op onze locatie niet nodig.

 

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE NIEUWE MAATREGELEN

Waarom moet ik bij binnenkomst mijn coronatoegangsbewijs laten zien?

U moet bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs laten zien omdat de Volksuniversiteit de maatregelen zoals afgekondigd door de Rijksoverheid volgt. Het vragen van een coronatoegangsbewijs is een van de maatregelen die gelden voor onze branche (Cultuurconnectie). 


Waarom worden er op MBO’s/HBO’s en universiteiten nog geen coronatoegangsbewijzen gevraagd en bij de Volksuniversiteit al wel?

Formele onderwijs instellingen als MBO’s/HBO’s en Universiteiten vallen onder een andere branche en volgen dus andere maatregelen.


Hoe regel ik een coronatoegangsbewijs zonder smartphone?

U kunt een papieren coronatoegangsbewijs uitprinten via de website CoronaCheck.nl.

Heeft u hulp nodig bij het maken van een coronatoegangsbewijs? De bibliotheek heeft een Informatiepunt Digitale Overheid. Zij kunnen u begeleiden. Op deze manier kunt u toch online een papieren bewijs aanmaken en gelijk gebruiken. Heeft u meer hulp nodig? Bel dan naar 0800-1421.

 

Ik ben niet gevaccineerd, mag ik nog naar de Volksuniversiteit?

U bent nog steeds van harte welkom met een recent (< 24 uur) negatief testbewijs als coronatoegangsbewijs. Op https://coronatest.nl/ kunt u een afspraak maken om u gratis te laten testen.   

 

Waarom hoeven mensen binnen geen mondkapje te dragen of afstand te houden?

De maatregel is daar waar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Het mag uiteraard wel.

Daarnaast is de anderhalve meter afstand niet vereist, maar vragen we onze bezoekers wel om voldoende afstand te houden. De mate van afstand bepalen we naar eigen inzicht en met begrip voor elkaar.

 

Moet ik elke keer als ik naar mijn cursus bij de Volksuniversiteit kom mijn Coronatoegangsbewijs laten zien?

Ja. De maatregelen vereisen dat wij u bij binnenkomst om uw Coronatoegangsbewijs vragen. Ook al is dit op regelmatige basis.

 

Moet ik elke keer als ik naar mijn cursus bij de Volksuniversiteit kom een test laten doen?

Ja. De maatregelen vereisen dat wij u bij binnenkomst om een negatief testbewijs (< 24 uur) vragen.


Ik ben niet gevaccineerd/wil me niet laten vaccineren of kan me niet laten vaccineren en wil me niet elke keer laten testen. Daarom wil ik mijn cursus opzeggen. Krijg ik mijn geld terug?

Nee.Wij bieden u de mogelijkheid uw cursus te blijven volgen na overleg van een negatieve test < 24 uur https://coronatest.nl/. Het is uw eigen keuze de cursus te stoppen en hierdoor heeft u geen recht op restitutie. 

Nuttige links:

- Coronatoegangsbewijs
- Corona check app (digitale code)
- Corona check app (papieren versie)
- Corona herstelbewijs
- Testen voor toegang
- Rijksoverheid Persconferentie di 2 november

 

INFORMATION IN ENGLISH

As a result of last night's Press Conference, we would like to inform you that with effect from Saturday 6 November we are obliged ask you to show us a Covid Certificate and identification upon arrival at the Volksuniversiteit Rotterdam. 

You will receive this Covid Certificate if you have been tested (< 24 hours), fully vaccinated or recently recovered from Corona. You can show us your Corona Certificate both digitally and on paper. You will find more information about obtaining a Corona Certificate via this link.

In addition, we ask you to

- You follow the basic rules
- Be on time at your course so we have time  to check your Corona Certificate

Due to the above measures, wearing a facemask at our location is not necessary.

Useful links:

Corona Certificate
Corona check app (digital)
Corona check app (paper version)
Corona recovery certificate
Test for access

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Why is the Corona Certificate not yet requested at MBOs/HBOs and universities?

Formal educational institutions such as MBOs/HBOs and universities fall under a different sector and therefore follow different measures.


How do I arrange for a Corona Certificate without a smartphone?

You can print a paper Corona Certificate via the website CoronaCheck.nl.

Do you need help making a corona ticket? The library has a Digital Government Information Point. They can guide you. This way you can still create a paper proof online and use it right away. Do you need more help? Then call 0800-1421.

 

I have not been vaccinated, can I still go to the Volksuniversiteit?

You are still welcome with a recent (< 24 hours) negative test certificate as a Corona Certificate. You can make an appointment at https://coronatest.nl/ to be tested for free.

 

Why don't people have to wear a face mask or keep their distance indoors?

Where a Corona Certificate is requested, no mouth cap has to be worn. Of course if you want to you can.

In addition, the one and a half meters distance is not required, but we do ask our visitors to keep enough distance. We determine the degree of distance at our own discretion and with understanding for each other.

 

Do I have to show my Corona Certificate every time I visit the Volksuniversiteit?

Yes. The measures require that we ask you for your Corona Certificate upon arrival. Even if this is on a regular basis.

 

Do I have to take a test every time I come to my course at the Volksuniversiteit?

Yes. The measures require that we ask you for a negative test certificate (< 24 hours) upon arrival.


I am not vaccinated/don't want to be vaccinated or can't get vaccinated and don't want to be tested every time. Therefore I want to cancel my course. Do I receive a refund?

No. We offer you the opportunity to continue following your course after a negative test < 24 hours https://coronatest.nl/. It is your own choice to stop the course and therefore you are not entitled to a refund.