Bestellijst

Geen bestellingen

Oproep: deelnemers onderzoek over scholingsmogelijkheden gezocht

dinsdag, 23 juli, 2019

De Volksuniversiteit Rotterdam werkt mee aan een onderzoek naar een nieuwe website (portal) over scholingsmogelijkheden in Nederland als onderdeel van het programma Leven Lang Leren. Het onderzoeksbureau CINOP voert dit uit in opdracht van het ministerie van OCW. U kunt meedoen aan dit onderzoek.

Waarom meedoen?
Uw mening is belangrijk. Door deel te nemen kunt u meehelpen de informatie over scholing te verbeteren. Bovendien krijgt u als u meedoet aan het onderzoek een vergoeding van € 50,- als dank voor uw medewerking en als tegemoetkoming in eventuele reiskosten.

Waarom dit onderzoek?
Het deelnemen aan scholing kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en ook aan het behouden of vinden van (nieuw) werk. De overheid vindt het daarom belangrijk dat burgers makkelijk informatie kunnen vinden over opleidingen en cursussen. Daarvoor wil zij een website (portal) ontwikkelen. Maar wat vindt ú als burger nou belangrijke informatie? En hoe zou zo’n website eruit moeten zien, zodat u de informatie makkelijk kunt vinden? Dat willen wij met dit onderzoek te weten komen.

De Volksuniversiteit Rotterdam vindt het belangrijk dat dit onderzoek plaatsvindt en werkt hier daarom graag aan mee. CINOP/Expertise centrum beroepsonderwijs (CINOP/Ecbo) voert het onderzoek uit. Hieronder leggen de onderzoekers uit wat zij gaan doen.

Wat gaan wij doen?
Uw mening halen wij op in een Focusgroepbijeenkomst. Dat is een gesprek van 1,5 à 2 uur. Daarin gaan 2 onderzoekers samen met 8 tot 10 personen in gesprek over dit onderwerp. In het gesprek gaan wij in op de volgende vragen:

  • hoe tevreden u bent met de informatie die er nu al is?
  • of u makkelijk informatie kunt vinden over financiële vergoedingen voor scholing?
  • of u het belangrijk vindt dat er een website komt met informatie over scholing en financiële vergoedingen?
  • hoe zou de website (portal) er uit moeten zien en wat vindt u handig? Dat doen wij door samen met u te kijken naar enkele voorbeelden van populaire websites.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Datum             6 augustus 2019              
Tijd                 18.30 uur – 20.30
Locatie            Volksuniversiteit, Heemraadssingel 275-277, Rotterdam.

Bevestiging deelname
Iedereen tussen de 18 en 66 jaar* kan deelnemen.

Graag horen wij van u of u mee wilt doen aan dit onderzoek. U kunt dit doen door te reageren naar: LGroenewoud@cinop.nl

*Gepensioneerden zijn geen doelgroep van het onderzoek, omdat het ministerie zich met de website in de eerste plaats wil richten op scholing die relevant is voor werk.

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Lissa Groenewoud, LGroenewoud@cinop.nl, 06 1367 8982) of met de projectleider Karel Kans karel.kans@ecbo.nl, (06 1223 4777).