Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

100 jaar Volksontwikkeling
Al ruim honderd jaar verzorgt de Volksuniversiteit een gevarieerd cursusaanbod voor Rotterdammers van alle achtergronden, ongeacht vooropleiding. Dit uitgangspunt komt voort uit de ideeën van het volksontwikkelingswerk dat eind negentiende, begin twintigste eeuw opgang maakte: kennis en wetenschap moesten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. De ontwikkeling van het individu komt uiteindelijk ten goede aan de hele samenleving. Wij vatten dit kortweg samen met 'goede en betaalbare cursussen voor iedereen'.

Leren voor je plezier
Het gaat bij de Volksuniversteit om zaken waar je dagelijks profijt en plezier van hebt. Denk bijvoorbeeld aan een computercursus, uw Engels verbeteren, Nederlands leren of een andere nieuwe taal, niet om wetenschappelijke studies. We vinden het belangrijk dat iedereen kan blijven leren en dat dit op een prettige en open manier gebeurt. Wegens het niet direct diploma gerichte karakter van dit soort onderwijs wordt ook de term non-formele educatie gehanteerd. 

Met elkaar in de klas
Bij de Volksuniversiteit krijgt u klassikaal les. Noem het ouderwets of degelijk, wij denken dat dit een van de beste manieren van leren is. De docent staat voor de klas, legt uit, doet voor, stimuleert en corrigeert. De wisselwerking tussen u en de docent en het contact met de medecursisten staat centraal. De online leermogelijkheden zijn volgens ons geweldige hulpmiddelen voor thuis. Bij de meeste cursussen is er online begeleiding. 

Online cursussen
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn wij in maart gestart met het online aanbieden van een groot gedeelte van onze cursussen. Op deze manier konden veel cursisten hun cursus voortzetten. Inmiddels zijn de online cursussen een vast onderdeel van ons cursusprogramma en wordt het aanbod voortdurend aangevuld.

Docenten
De docenten die bij ons lesgeven zijn ervaren, vakbekwaam en gemotiveerd. Veel van hen geven les op een middelbare school en vinden het als tegenwicht juist leuk om ook aan volwassenen les te geven.

’s Avonds én overdag
Onze taalcursussen zijn veelal 's avonds. Overdag hebben we een groot en inspirerend cursuspakket met veel kunst en cultuur, geschiedenis, religie en muziek. U kunt gaan tekenen en schilderen of uw kennis van het Duits, Frans of Spaans blijven trainen door deel te nemen aan een literatuurcursus in een van die talen.

Nederlands als eerste of tweede taal
Er is een uitgebreid aanbod Nederlands als Tweede Taal (NT2) dat voor het grootste deel gericht is op het halen van het staatsexamen. Ook bieden we inburgeringcursussen aan. Daarnaast hebben we een cursuspakket gericht op iedereen die van huis uit Nederlands heeft geleerd (NT1) en dat wil verbeteren.

Waar?
Veruit de meeste cursussen worden gegeven in ons sfeervolle pand aan de Heemraadssingel 275-277. Op dinsdag- en woensdagavond bieden we ook cursussen aan op de Palmentuin in Rotterdam-IJsselmonde. Nederlands als tweede taal geven we ook op de Mauritsweg. De inburgeringscursussen daar geven we in samenwerking met Hamrah. Al onze locaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Organisatie
De Rotterdamse Volksuniversteit is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Bekijk ons jaarverslag. Met de inzet van ongeveer 25 vrijwilligers, een klein hecht team op kantoor en 130 docenten maken we het mogelijk om jaarlijks 450 cursussen aan te bieden die voor alle Rotterdammers toegankelijk zijn.

In het bestuur van de stichting zitten de volgende personen:

 • Dhr. R. Fens, voorzitter
 • Dhr. H. Bogerd, penningmeester
 • Dhr. E. Boertien, secretaris
 • Mw. C. Dieleman
 • Dhr. W. van Heemst
 • Dhr. E.J. Zevenbergen

Medewerkers

 • Dhr. T. de Booij, Directeur
 • Dhr. J.P.H. van der Linden, Adjunct-directeur
 • Mevr. S. Barbieri-Janssen, Administratief medewerker
 • Mevr. E. van der Moolen, Coördinator NT2
 • Mevr. G. Campisano, Receptioniste
 • Mevr. M.J.C. van der Land, Marketing & Sales
 • Dhr. A. van Berkel, ICT

 

Onze gegevens

Jaarverslag 2021

Strategisch Beleidsplan 2020-2023

Doel- en beloningsbeleid