Bestellijst

Geen bestellingen

Update Coronamaatregelen

Goed nieuws! Tijdens de laatste persconferentie is bekendgemaakt dat Nederland vanaf 25 september verder opgengaat. Voor uw cursus bij de Volksuniversiteit Rotterdam betekent dit met ingang van 25 september het volgende.

  • De verplichte anderhalve meter afstand houden wordt geschrapt;
    Wel vragen we u om naar eigen inzicht voldoende afstand te houden van medecursisten en medewerkers.
  • Een coronatoegangsbewijs is bij uw bezoek aan de Volksuniversiteit niet nodig;
    De Volksuniversiteit is niet verplicht een coronatoegangsbewijs te vragen en doet dat dan ook niet.
  • De basisregels (handen wassen, geen handen schudden, thuisblijven en testen bij klachten, frisse lucht) blijven van kracht;
    Om te zorgen voor frisse lucht staan er ramen open in onze lokalen, hierdoor wordt het soms fris. We adviseren om warme kleding te dragen.

Cursisten en medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig en prettig verloop van de cursussen. Volg daarom altijd aanwijzingen van onze medewerkers op en houd rekening met uw medecursisten.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. We kijken er naar uit om u op locatie te mogen verwelkomen.

Protocol Brancheorganisatie
Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 september jongstleden de nieuwe, versoepelde coronamaatregelen in werking zijn getreden. Voor de branche kunst- en cultuureducatie gold al langere tijd dat activiteiten onder voorwaarden weer mogelijk waren. Deze voorwaarden zijn echter opnieuw verder versoepeld. Inmiddels zijn de maatregelen op de website van de Rijksoverheid ook bijgewerkt. Mede door deze verregaande versoepelingen is het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de bijbehorende Branchespecifieke aanvullende richtlijnen voor de branche niet langer van toepassing.

Meer informatie
Houd u onze website in de gaten voor meer informatie. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons uiteraard bellen op 010 476 1200 of mailen naar info@vu-rotterdam.nl