Bestellijst

Geen bestellingen

VEELGESTELDE VRAGEN & ANTWOORDEN VOLKSUNIVERSITEIT EN HET CORONAVIRUS

vrijdag, 9 oktober, 2020
Vragen en antwoorden over het coronavirus

 

 

De situatie (en maatregelen) rondom het coronavirus is steeds aan het veranderen. Elke verandering roept vragen op. Wij hebben daarom een overzicht gemaakt in de hoop dat u uw antwoord hier tussen kunt vinden. Heeft u een vraag waarop u nog geen antwoord heeft gevonden? Bel of mail ons!

For English please read here

VRAAG
Wat doet de Volksuniversiteit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

ANTWOORD
De Volksuniversiteit houdt zich aan de maatregelen zoals geadviseerd door het RIVM. Daarnaast volgt de Volksuniversiteit een protocol dat is vastgesteld samen met brancheorganisatie CultuurConnectie en het ministerie van OC en W. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste zaken hieruit:

 • Cursisten en stafmedewerkers desinfecteren handen bij binnenkomst in het gebouw en/of het lokaal;
 • Wij vragen cursisten een gezondheidsverklaring te ondertekenen (door middel van een paraaf op de presentielijst);
 • Wij hebben de lokalen zo ingericht dat de cursisten op anderhalve meter van elkaar zitten;
 • Docenten, stafmedewerkers en cursisten dragen een mondkapje. Dit is niet verplicht maar wel een dringend advies!;
 • Bij drukte, zoals op cursusavonden begeleiden wij cursisten bij binnenkomst en vertrek uit ons gebouw om zo drukte en opstoppingen te voorkomen en er voor te zorgen dat onze bezoekers elkaar zo min mogelijk kruisen op de gangen en het trappenhuis;
 • Onze stafmedewerkers werken zoveel mogelijk thuis;
 • Bij verkoudheidsklachten worden docenten, stafmedewerkers en cursisten niet toegelaten tot ons gebouw;
 • De vertrekken in ons gebouw worden extra schoongemaakt;
 • Er wordt gezorgd voor ventilatie van de lokalen;
 • Onze foyer is tijdelijk gesloten en er wordt geen koffie en thee geschonken.

 

VRAAG
Is het veilig om nu klassikale cursussen te volgen?

ANTWOORD
Ja. Maar veiligheid geeft geen 100%  garantie dat er geen besmetting kan plaatsvinden. Wij doen ons uiterste best om de veiligheid van onze cursisten te waarborgen. Ons gebouw is zo ingericht dat we de maatregelen en het protocol in acht kunnen nemen.

 

VRAAG
Ben ik verplicht een mondkapje te dragen op jullie locatie?

ANTWOORD
Er geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje in een publieke ruimte in Rotterdam. Dit is dus (nog) geen verplichting. Wij steunen dit advies, zeker bij het lopen door onze locatie. Eenmaal in het lokaal aan uw tafel kunt u het mondkapje afdoen. Uw docent kan u vragen een mondkapje te dragen, we vragen u dit dan ook te doen.

 

VRAAG
Ik of iemand uit mijn huishouden heeft corona. Ik ben/moet in quarantaine en kan mijn cursus niet volgen. Mag ik mijn cursus annuleren en krijg ik dan mijn geld terug?

ANTWOORD
Helaas gelden in dit geval onze algemene voorwaarden en kunnen we u niet tegemoet komen. Dit komt omdat we onze docenten inhuren op basis van aanmeldingen voor een cursus. Als na de start van een cursus wordt geannuleerd zijn de kosten door de volksuniversiteit al gemaakt. Als stichting heeft de Volksuniversiteit geen grote reserves om dit op te vangen. Dat neemt niet weg dat we graag met u mee denken in creatieve oplossingen; praat met uw docent over huiswerkopdrachten en het toegestuurd krijgen van ppt slides om bij te blijven. Soms is er meer mogelijk dan u wellicht verwacht.    
 

VRAAG
Is er niet een mogelijkheid dat ik mijn cursus ‘verzet’ en op een ander moment volg, want ik wil deze wel graag volgen maar vind het nu niet verantwoord.

ANTWOORD
We respecteren uw keuze om niet meer naar de lessen te komen, maar we kunnen u niet tot dienst zijn met lessen op een ander moment. Een cursus wordt gestart op basis van het aantal ingeschreven cursisten, indien u nu de cursus zou verlaten en in het voorjaar opnieuw zou gaan volgen, kunnen wij uw plaats op de huidige cursus niet meer invullen. U houdt dan dus eigenlijk 2 plaatsen bezet. U bent dus helaas het cursusbedrag weer verschuldigd voor een eventuele nieuwe cursus.

 

VRAAG
Tijdens de persconferentie sprak de minister president over een zorgelijke situatie rondom het coronavirus en er zijn opnieuw maatregelen getroffen. Ik ben erg voorzichtig omdat ik in mijn omgeving te maken heb met personen die tot de risicogroep horen. Graag wil ik vragen wat de mogelijkheden zijn om de lessen online te volgen?   

ANTWOORD
Wij kunnen helaas niet tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Het komt in de meeste gevallen de kwaliteit van de lessen niet ten goede als de docent zowel online als offline lesgeeft tegelijkertijd. Wij treffen in ons gebouw alle mogelijke maatregelen om te voldoen aan de door het RIVM gestelde maatregelen. Van desinfectie tot verschillende looproutes in het gebouw. Indien een cursusgroep in geheel een overstap maakt van offline naar online zijn er wel mogelijkheden, maar een absolute vereiste is dat alle cursisten én docent achter dit besluit staan. U dient gezamenlijk een verzoek in, waarbij u toestemming geeft de lessen online voort te zetten.  

 

VRAAG
Ik wil me inschrijven voor een cursus en ik vraag me af hoe het zit als door bijvoorbeeld nieuwe maatregelen de cursus (schilderen) niet door zou kunnen gaan. Wordt het cursusbedrag dan (deels) gerestitueerd?

ANTWOORD
Volgens onze algemene voorwaarden treedt dan de overmachtsregel in werking:

In geval van overmacht: Indien een cursus niet kan plaatsvinden op locatie vanwege een overmachtssituatie behoudt de Volksuniversiteit zich het recht voor om:

 • De cursus of lezing online voort te zetten in een digitale omgeving;
 • De cursus of lezing te verplaatsen naar een andere locatie, binnen een straal van 3 kilometer vanaf het hoofdgebouw aan de Heemraadssingel 275;
 • De cursus of lezing te verplaatsen naar een andere datum en tijdstip.

 

VRAAG
Graag zou ik de inschrijving voor een cursus die nog moet starten willen annuleren. De reden dat ik annuleer is dat ik met trein en metro reis maar dat nu door de nieuwe coronamaatregelen liever niet doe.

ANTWOORD
We snappen uw voorzichtigheid, maar het al dan niet gebruik maken van het openbaar vervoer ligt buiten de invloedssfeer van de Volksuniversiteit. Net als theaters, bioscopen, horeca en onderwijsinstellingen blijven ook volksuniversiteiten open. De lessen gaan door en wij volgen de regels van het RIVM en het protocol. Met het aangaan van de cursusovereenkomst, begint de verantwoordelijkheid van de Volksuniversiteit bij de voordeur, hoe u ons bereikt valt onder uw verantwoordelijkheid. Hoe vervelend ook, het gebruik maken van het openbaar vervoer brengt risico’s met zich mee, het is uw afweging om die risico’s te nemen, niet die van de Volksuniversiteit.  

 

VRAAG
Ik volg een cursus aan de Volksuniversiteit maar merk dat niet al mijn medecursisten zich aan de maatregelen houden, ik vind het lastig hier iets van te zeggen. Wat moet ik nu doen?

ANTWOORD
De docent is protocolbewaarder en moet toezien op het handhaven van de maatregelen in het lokaal. Aarzel niet om uw docent hierop aan te spreken, dit wordt vaak zelfs gewaardeerd door hem/haar. Mocht u er met de docent onverhoopt niet uitkomen, of is de docent helaas juist degene die zich niet aan de maatregelen houdt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

 

* Annuleringen algemeen

Annulering van een inschrijving voor een cursus of een workshop dient altijd schriftelijk te geschieden. Mondelinge annuleringen gelden niet. Vanaf één maand voor aanvang van de cursus/workshop wordt een kwart van de cursusprijs met een maximum van € 70,- in rekening gebracht. Na aanvang van de cursus/workshop is restitutie niet mogelijk. Onze algemene voorwaarden vindt u hier.