Tekenen, schilderen: Impressionisten, spontaan

Cursusnummer:
Tekenen en schilderen

In deze cursus wordt er gewerkt n.a.v. stilleven, landschap en fotografie van model/portret in de directe omgeving van Rotterdam. Er wordt klassikaal een opdracht gesteld over schildertechniek, vormentaal, emotie etc. Dit kan vooraf worden gegaan door een meditatief moment van voorbereiding waarna er binnen één les een werkstuk ontstaat, dit houdt in met een vlotte toets en dito schets.

Een directe manier van werken resulteert in een levendige stijl waarbij een te grote precisie niet van belang is, de eigen interpretatie en handschrift wel. De cursus is incl. materialen: basis acryl, gebruik van penselen, tekenmaterialen en papier.