Welkom: Inloggen

De wederopbouw van Rotterdam

Cursusnummer: 901

Al zeer snel na de mei dagen van 1940 werd al gestart met het maken van de wederopbouw plannen voor het verwoeste centrum. Aanvankelijk werd gekozen voor een historizerende "Dresden" herbouw, met eerbied voor de historische stadsdriehoek. Wel zouden o.m. wegen worden verbreed en een nieuw Centraal Station worden gebouwd. Na presentatie van de "definitieve" plannen, kwam er verzet vanuit vooral het bedrijfsleven, met hun nieuwe ideeën werd op 28 mei 1946 het beroemde Basisplan voor de Wederopbouw van Rotterdam door de gemeenteraad aangenomen.
Het Basisplan werd aangeprezen met zinnen als: Rotterdam zal nooit schoon en mooi zijn, het zal zich misschien wat ruw presenteren, maar het zal eerlijk zijn. Het snelle verkeer, de brede boulevards, de hoge gebouwen zullen gezamenlijk een sfeer van bedrijvigheid scheppen. Gemoedelijk zal het er niet zijn, maar op het ogenblik zien we liever een rij glanzende auto's dan een rijtuig met oude dames.
In juli 1940 werd echter al verzucht: Als Rotterdam zijn nieuwe binnenstad heeft gekregen, zullen de verkeerswegen breder, de straten ruimer, de huizen groter zijn. Maar iets dat ons lief was is verdwenen.
Maar Het Vrije Volk omschreef het zo: Rotterdam, stroop de mouwen op! Er staat een groots werk te gebeuren. Realiseert Gij U, Rotterdammers, dat vele der dierbaarste herinneringen aan wat in de Meidagen verloren ging, zich juist vasthechtten aan wat, nuchter bezien, slechts tekortkomingen waren van de oude stad.
Natuurlijk ook aandacht voor de tragiek van Witteveen, de man achter het 1e afgewezen plan. De overgang naar Van Traa, die het Basisplan promootte. Last but not least, de grote invloed van Van der Leeuw, de visionaire directeur van de nieuwe Van Nelle fabriek en dus ook DE aanhanger van het Nieuwe Bouwen volgens de Nieuwe Zakelijkheid.  
Of de gewone Rotterdammer  destijds helemaal kon overzien wat er uiteindelijk zou ontstaan uit de discussies tussen stedebouwers en architecten, is nog steeds de vraag.  
We starten met 40/50er jaren foto's uit de binnenstad. Voorbeeld: de terecht beroemde Lijnbaan is ook ontstaan, omdat sommige  noodwinkelstraten parallel aan elkaar waren gebouwd met  noodgedwongen een "smalle"  wandel-en flaneerstoep ertussen en dat bleek  een groot commercieel succes, zonder verkeer en snel van links naar rechts met uitnodigende etalages. Meer informatie: 
  • Deze activiteit gaat door, inschrijven is nog mogelijk
  • Vanaf maandag 5 maart 2018 van 13:15 uur tot 14:45 uur
  • 4 lessen van 1,5 uur (klik hier voor de lijst met data en tijden)
  • Prijs: € 50,00 Betaling in 1 termijnen is mogelijk. (klik hier).
  • Docent: Dhr. A. (Aad) Engelfriet (klik hier voor meer informatie)
  • Locatie: Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)