Welkom: Inloggen

Luther en de Reformatie

Cursusnummer: 438

Het zal niemand ontgaan zijn dat er dit jaar extra veel aandacht wordt besteed, zowel in ons land als daarbuiten, aan de reformator Martin Luther.

Op 31 oktober 1517, 500 jaar geleden dus, zou hij zijn kritiek op de katholieke kerk in het plaatsje Wittenberg openbaar hebben gemaakt door aldaar zijn beroemd geworden 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te timmeren. Hoewel kerkhistorici dit voorval als een 19e-eeuws romantisch verzinsel afdoen, is het wel zo dat hij zijn visie op theologie en kerk onder de aandacht bracht van de officiële instanties van de katholieke kerk. Zijn kritiek leidde er uiteindelijk toe dat hij in de ban werd gedaan, dat wil zeggen uit de kerk werd gezet. Daarbuiten ontwikkelt hij zich tot één van de grondleggers van wat men later de Reformatie is gaan noemen.

Luther was een uitzonderlijk begaafd mens die alleen al door zijn vertaling van de bijbel uit het Grieks en het Hebreeuws in het Duits een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van laatstgenoemde taal. Zijn optreden was vaak stoer, standvastig, maar kan soms ook als onbuigzaam, ja zelfs, als lomp worden gekwalificeerd. Op dogmatisch gebied is vooral zijn visie op de goddelijke genade bekend geworden.

Verder wordt in deze cursus Luther niet alleen in zijn eigen tijd geplaatst, maar wordt er ook bekeken welke invloed zijn ideeën in latere tijden hebben uitgeoefend op kerkelijk en staatkundig terrein. Helaas moet ook zijn negatieve houding ten aanzien van de joden, vooral in de laatste jaren van zijn leven, aan de orde komen en bekritiseerd worden. Zijn anti-joodse opstelling heeft ongetwijfeld een bijdrage geleverd aan de anti-joodse sentimenten bij zijn aanhangers in latere tijden. Alleen daarom al is het gewenst het gedachtegoed van Luther te analyseren en te evalueren.

De 4e les wordt gegeven door Harrie Verheijen. Hij zal de Duitse schilderkunst in de tijd van Luther bespreken met de nadruk op Lucas Cranach de Oudere. Cranach, de “schilder van de hervorming” heeft een groot aantal portretten van Luther, zijn vrouw en naaste medewerkers gemaakt. Daarnaast werden in zijn werkplaats de eerste exemplaren van Luthers bijbelvertaling  gedrukt. In deze les zal ook aandacht worden besteed aan de tentoonstelling over Luther in het Catharijneconvent in Utrecht.

Meer informatie: 
  • Deze activiteit is vol, u komt op de wachtlijst. Wij doen ons best om u alsnog te plaatsen.
  • Vanaf dinsdag 21 november 2017 van 13:15 uur tot 14:45 uur
  • 4 lessen van 1,5 uur (klik hier voor de lijst met data en tijden)
  • Prijs: € 53,00 Betaling in 1 termijnen is mogelijk. (klik hier).
  • Docenten: Dhr. C.J. Lafeber, Dhr. H.J.A. Verheijen (klik hier voor meer informatie)
  • Locatie: Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)