Welkom: Inloggen

NT2 aanbod Hamrah en Rotterdamse Volksuniversiteit

Hamrah en de Rotterdamse Volksuniversiteit bieden samen cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) aan waarvoor u een lening kunt krijgen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Bij deze cursussen gelden de volgende uitgangspunten:
- U krijgt klassikaal onderwijs met online support in groepen van minimum 7 en  maximaal 15 deelnemers.
- U spreekt vanaf de eerste les uitsluitend Nederlands.
- U moet het westerse schrift beheersen en middelbaar onderwijs hebben genoten.
- Gemiddeld 4 uur huiswerk per week.
- In de schoolvakanties is er geen les.

Hamrah verzorgt bij de A1 en A2 cursussen aanvullende taal coaching.
U krijgt uitleg in uw moedertaal over grammatica, uitspraak en moeilijke woorden.
De coaching is in het: Arabisch, Farsi, Dari, Tigrinya, Turks of Russisch.

Inschrijving

De cursussen starten bij 7 inschrijvingen.
Inschrijven middels een intake formulier plus een verplichte entreetoets.
Bel Rotterdamse Volksuniversiteit 010 476 12 00.
Als u bij Hamrah of de Volksuniversiteit al eerder geslaagd bent voor een entrée- of niveau toets, hoeft u de toets niet opnieuw te doen.

Lenen voor NT2. Blik op werk/DUO

De Volksuniversiteit heeft het aspirant keurmerk Blik op werk. De cursussen die onder dit logo staan(speciale kleur)  kunnen met een lening bij DUO gefinancierd worden. Deze cursussen richten zich op het inburgeringsexamen en Staatsexamen l en ll. Deze cursussen zijn inclusief trainingen voor KNM en ONA, de lesboeken én de kosten van het examen.

Inschrijven middels een intakeformulier en een entreetoets. Afspraak maken: 010 476 12 00. 

Courses with a loan from DUO

The Rotterdamse Volksuniversiteit has the aspirant official quality mark Blik op werk. This means that a loan can be contracted with Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO) to finance the Dutch as second language (NT2) DUO courses. These courses aim for inburgeringsexamen (civil integration exam) and state exam program l and ll. All courses are inclusive Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) and Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) and the cost of the exams. 

To enroll: make an appointment: 010 476 12 00 to fill in the intake form and do the entrance test.