Welkom: Inloggen

Algemene richtlijnen bij de taalcursussen                                                     Wij verzorgen cursussen in 29 talen. Op een enkele uitzondering na leert u in de cursus de vier vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. In de conversatiecursussen en literatuurcursussen staat het spreken centraal. Om een vreemde taal onder de knie te krijgen moet u er dagelijks mee bezig zijn en daar hoort huiswerk bij. Bij de standaard cursussen dient u rekening te houden met 2 tot 3 uur huiswerk, bij de intensieve cursussen gaat het om 3 tot 4 uur per week. 

Verschillende niveaus
Bij de meest voorkomende talen bieden we verschillende niveaus of jaren; van beginners, die voor het eerst met een vreemde taal beginnen in het 1e jaar tot meer gevorderden in het 5e of 6e jaar. Bij vrijwel alle Europese talen geven we het niveau aan middels het Europees Referentiekader (ERK). (www.europeestaalportfolio.nl ). Het ERK geeft aan wat u in een vreemde taal moet beheersen op verschillende niveaus. Dat kader kan ook een indicatie geven op welk niveau u een taal beheerst en op welk niveau u kunt instromen. Twijfelt u over welk niveau het beste bij u past, kom dan naar de Open Dag op 13 januari van 13 tot 16 uur en praat direct met de docent. Kunt u niet op 13 januari, neem dan contact met ons op, dan brengen wij u in contact met de docent. 

Klassikaal en groepsgrootte 
Er wordt klassikaal les gegeven. De docent legt uit, doet voor en corrigeert, het gaat om de wisselwerking tussen de docent en u en uw medecursisten. Het plezier van leren staat voorop, er zijn geen formele (eind)toetsen. Uitzondering zijn de Cambridge cursussen, om hieraan deel te nemen moet u een toelatingstoets doen en u wordt voorbereid op de officiële examens. De gemiddelde lesgroep heeft 12 tot 14 cursisten, maximaal zitten er 19 deelnemers in een groep. 

Lesboeken
De lesboeken zijn niet  bij de prijs van de cursus inbegrepen. U kunt ze bij de Volksuniversiteit aanschaffen. De boeken zijn verkrijgbaar van begin september tot ongeveer een maand na aanvang van de cursus.