Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 905

Geschiedenis van de Filosofie 2

Geschiedenis van de Filosofie 2
Cursuscode: 905

“Er is namelijk in de ziel een soort drietal – elders dan in de ziel zie ik het niet – bestaande uit de volgende dingen: de tegenwoordige herinnering van het verleden, de tegenwoordige aanschouwing van het heden en de tegenwoordige verwachting van het toekomstige.”, (Augustinus).

De cursus Filosofie van de middeleeuwen schetst de ontwikkeling van de filosofie van Augustinus in de 4e eeuw tot Willem van Ockham in de 14e eeuw. In de middeleeuwen verandert de positie van de filosofie en daarmee haar streven naar waarheid. Streefde de antieke filosofen naar waarheid in dienst van een levenskunst en was het geluk gelegen in theoretisch inzicht. Tijdens de bloeiperiode van het christendom wordt heil gezocht in het geloof en staat het filosoferen in dienst van het geloof. De filosofie wordt daar niet volledig afhankelijk van, de christelijke filosofen zijn medebepalend voor de vorming van het geloof. Het rationele denken wordt verder ontwikkeld, zoals te zien in het complexe tijdsbegrip van Augustinus. Het perspectief van waarnemen en denken verandert. Naast de godsbewijzen ontstaat er een gerichtheid op de mens en zijn streven naar geluk. Thema’s die een belangrijke rol spelen zijn: de vrije wil van mensen versus de genade van god, de orde en het zijn van de dingen, de mentale vermogens van de mens, de status van zintuiglijke ervaringen, de verbeeldingskracht en algemene begrippen. 

Elke les staat een filosoof en een belangrijk thema centraal. Er is geen huiswerk, wel zijn er literatuursuggesties voor verdere zelfstudie. Deze cursus is het vervolg op de cursus Geschiedenis van de Filosofie 1. Na deze cursus filosofie van de Middeleeuwen volgen nog vier blokken geschiedenis van de filosofie.

Donderdag 17 februari 2022
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 13:15 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 200,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. C.A.M. (Cornée) Jacobs
13:15 - 14:45
Locatie: Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
C.A.M. (Cornée) Jacobs
C.A.M. (Cornée) Jacobs
Drs. Cornée Jacobs (1949) heeft filosofie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is verbonden geweest aan de Willem de Kooning Academie van de Hogeschool Rotterdam als docent theorie. Gastdocentschap aan verschillende Nederlandse universiteiten. Andere werkzaamheden: publicist, kunstcriticus en organisator van symposia over filosofie en kunst. De lessen filosofie en antieke cultuur worden vergezeld van uitgebreide lesbrieven. Er is ruimte voor reactie en debat over de aangeboden lesstof.