Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 423

Geschiedenis van de filosofie 3

Geschiedenis van de filosofie 3
Cursuscode: 423

In de moderne tijd komen nieuwe vormen van filosoferen tot ontwikkeling. Niet langer staat het geloof centraal zoals in de middeleeuwen, maar de mens zelf en zijn onderzoekingen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten brengen de filosofie nieuwe uitdagingen. De mens van de Renaissance leeft in het bewustzijn van die nieuwe mogelijkheden. Hij kijkt in de spiegel om het raadsel van zijn eigen wezen te doorgronden en vraagt zich af: Wat is de mens? Er ontstaan twee hoofdstromen in de filosofie: het rationalisme en het empirisme, hun vertegenwoordigers: Descartes (1596-1650) en Locke (1632-1704) worden als spillen gezien in de ontwikkeling van het moderne denken en aan beide stromingen zal ruimschoots aandacht worden geschonken in deze cursus.

Elke les zal een filosoof en een belangrijk thema uit zijn oeuvre worden besproken met behulp van lesbrieven. Er wordt geen huiswerk gegeven. Literatuur voor verdere zelfstudie wordt aangereikt. In de loop van de cursus wordt een goed overzicht van de filosofische ontwikkelingen opgebouwd. Aan het eind van de volledige leergang (drie jaar) beschikt u over een inleidend leerboek van de geschiedenis van de filosofie.

Dinsdag 17 september 2019
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 13:15 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 177,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. C.A.M. (Cornée) Jacobs
13:15 - 14:45
Locatie: Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving nog open >
C.A.M. (Cornée) Jacobs
C.A.M. (Cornée) Jacobs
Drs. Cornée Jacobs (1949) heeft filosofie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is verbonden geweest aan de Willem de Kooning Academie van de Hogeschool Rotterdam als docent theorie. Gastdocentschap aan verschillende Nederlandse universiteiten. Andere werkzaamheden: publicist, kunstcriticus en organisator van symposia over filosofie en kunst. De lessen filosofie en antieke cultuur worden vergezeld van uitgebreide lesbrieven. Er is ruimte voor reactie en debat over de aangeboden lesstof.