Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 914

Geschiedenis van de filosofie 6

Geschiedenis van de filosofie 6
Cursuscode: 914

De 6e cursus: inleiding in de geschiedenis van de filosofie schetst de ontwikkeling van de filosofie van de tweede helft van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw. De uitvinding van fotografie, film, televisie en computer stelt de filosofie voor nieuwe uitdagingen. In de contemporaine filosofie is de medialisering en digitalisering een belangrijk issue. Denkers als Guy Debord, Jean Baudrillard en Paul Virilio stellen indringende vragen over de invloed en werking van de nieuwe media. Ook duurzaamheid wordt in de 2e helft van de 20e eeuw een thema van discussie en reflectie. Te denken valt aan Michael Braungart, William MC Donough en Slavoj Zizek. Daarnaast is er hernieuwde aandacht voor het begrip schoonheid in de esthetica. Was de twintigste-eeuwse esthetica vooral een esthetica van het sublieme aan het begin van de eenentwintigste eeuw komt het begrip schoonheid prominent terug in de esthetische debatten. Enkele mensen die zich daarmee uiteenzetten zijn: John Amstrong, Alain de Botton, Umberto Eco en Roger Scruton.
Elke les zal een filosoof en een belangrijk thema uit zijn oeuvre worden besproken met behulp van lesbrieven. Er wordt geen huiswerk gegeven. Literatuur voor verdere zelfstudie wordt aangereikt. In de loop van de cursus wordt een goed overzicht van de filosofische ontwikkelingen opgebouwd. Aan het eind van de volledige leergang (zes jaar) beschikt de cursist over een inleidend leerboek van de geschiedenis van de filosofie.

Dinsdag 16 februari 2021
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 13:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 182,00 Betaling in 3 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. C.A.M. (Cornée) Jacobs
13:30 - 15:00
Locatie: Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving geopend >
C.A.M. (Cornée) Jacobs
C.A.M. (Cornée) Jacobs
Drs. Cornée Jacobs (1949) heeft filosofie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is verbonden geweest aan de Willem de Kooning Academie van de Hogeschool Rotterdam als docent theorie. Gastdocentschap aan verschillende Nederlandse universiteiten. Andere werkzaamheden: publicist, kunstcriticus en organisator van symposia over filosofie en kunst. De lessen filosofie en antieke cultuur worden vergezeld van uitgebreide lesbrieven. Er is ruimte voor reactie en debat over de aangeboden lesstof.