Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 927

Politieke filosofie 2, Democratie en vrijheid

Politieke filosofie 2, Democratie en vrijheid
Cursuscode: 927

In de huidige westerse cultuur, spelen het kapitalisme en de daarbij passende vrije markt economie en de neoliberale houding de hoofdrol in het politieke spel. Daarnaast komen allerlei nieuwe, veelal populistische krachten op. Bovendien lijkt het politieke krachtenveld steeds verder te individualiseren en dreigt de bevolking in naamloze massa’s uiteen te vallen. In een sterk globaliserende wereld lijken er nog nauwelijks alternatieven te bestaan voor de heersende liberale houding. Om deze ontwikkeling beter te begrijpen worden een aantal thema’s vanuit politiek of sociaal filosofisch bestudeerd. Het onderwerp zal zowel historisch als thematisch worden benaderd en komen visies van de klassieke oudheid tot heden aan de orde. 

In de cursus politieke filosofie 2 worden opnieuw een aantal kernteksten van vooraanstaande filosofen besproken, nu met behulp van de thema’s: Democratie en Vrijheid. Bij het thema democratie gaat het om de vragen: wat is democratie, op welke principes is zij gebaseerd en is zij de beste staatsvorm? Hier komen de theorieën van onder andere Aristoteles, Spinoza, Kant, Hannah Arendt, Jürgen Habermas en Jean-Luc Nancy aan de orde. Bij het thema vrijheid waar het gaat om de vragen: wat houden politieke vrijheid en de klassieke vrijheden; vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting in? Hier komen onder andere de theorieën van John-Stuart Mill en Isaiah Berlin aan de orde. 

Het te bestuderen materiaal wordt beschikbaar gesteld in de vorm van lesbrieven, hand-outs en korte tekstfragmenten. 

Donderdag 7 februari 2019
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 11:15 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 174,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. C.A.M. (Cornée) Jacobs
11:15 - 12:45
Locatie: Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
C.A.M. (Cornée) Jacobs
C.A.M. (Cornée) Jacobs
Drs. Cornée Jacobs (1949) heeft filosofie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is verbonden geweest aan de Willem de Kooning Academie van de Hogeschool Rotterdam als docent theorie. Gastdocentschap aan verschillende Nederlandse universiteiten. Andere werkzaamheden: publicist, kunstcriticus en organisator van symposia over filosofie en kunst. De lessen filosofie en antieke cultuur worden vergezeld van uitgebreide lesbrieven. Er is ruimte voor reactie en debat over de aangeboden lesstof.