Kunst ontmoet wiskunde

Cursusnummer:
Architectuur

Mondriaan maakte schilderijen die als basis horizontale en verticale lijnen hebben. In tegelvloeren van kasteel De Haar kan men een patroon zien. Muziek is vaak gebaseerd op de “structuur” van het octaaf. Escher maakte bij het scheppen van zijn werk gebruik van een bepaald patroon of structuur. Overal in Nederland zijn kunstobjecten of design ontwerpen te zien waar een structuur of patroon in zit. Bij design kan men bijvoorbeeld denken aan een servies enzovoort. 

Gebruikmakend van bijvoorbeeld een cirkel, driehoek of vierkant kunnen we naar deze objecten kijken en dan tot leuke ontdekkingen en inzichten komen en daarmee onze ervaringen opdoen. 

Na een introductie met voorbeelden, gaan we ook zelf met potlood, liniaal en passer aan de slag om zo meer inzicht in kunstobjecten te krijgen. Maar ook  door vouwen met papier of werken met speciale bouwdoosjes kan men dat bereiken. We kruipen dan als het ware in de huid van de kunstenaar en dan komt de vraag “Hoe is het gemaakt?” vaak sterk naar voren.

Op deze wijze is het mogelijk dat we zelf bijvoorbeeld een islamitisch patroon maken of een zogenaamd “onmogelijk figuur”. 

Met de ervaringen naar aanleiding van bovenstaande activiteit komen in het laatste gedeelte van elke bijeenkomst voorbeelden van kunstwerken voorbij.

Men kan dan deze kunstwerken zich als het ware “eigen maken”.   

Iedereen weet wat een cirkel, driehoek en een vierkant is, dat is genoeg. Een toets is niet aan de orde, het gaat erom met plezier op ontdekkingsreis te gaan.

We leggen zo ook een verband tussen kunst en de exacte wetenschap wiskunde en dan blijkt dat wiskunde zich soms kunstzinnig kan uitdrukken. En het is bijna automatisch dat symboliek om de hoek komt kijken, denk bijvoorbeeld aan het Yin-Yang teken. 

Een goede passer, liniaal en enkele potloden van verschillende hardheid  graag meenemen.