Nederland na de Tweede Wereldoorlog

Cursusnummer:
907
Nederland na de Tweede Wereldoorlog

In deze serie lessen behandel ik de geweldige verandering die Nederland na de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. Het economisch wonder dat zich in de jaren vijftig, na een moeizame start van de wederopbouw, voltrok, de ontzuiling en de opkomst van de jeugdcultuur in de jaren zestig, de oliecrisis en de politieke polarisatie in de jaren zeventig en tenslotte het hoogtepunt van het “poldermodel” onder de kabinetten van Lubbers en Kok.

Startdatum
Lesvorm