De filosofie van Paul Klee en Wassily Kandinsky

Cursusnummer:
Filosofie

In deze drie bijeenkomsten wordt ingegaan op de filosofie en het werk van deze kunstenaars. Wat bedoelde Klee met zijn filosofie in zijn Schöpferische Konfession? En wat Kandinsky met Uber das Geistige in der Kunst? We gaan in op hun beeldende wijsbegeerte. Een cursus met veel beelden, opdrachten en gesprekken.