Filosofie van de Hoop

Cursusnummer:
Filosofie

Vier avonden over denkers die zich met hoop hebben bezig gehouden. O.a. Erasmus, Spinoza, Kant en Ernst Bloch. Welke hoop bieden deze denkers? Hoop van buiten of in ons zelf? Het gaat ze in elk geval om ware hoop. We lezen samen teksten (hand-outs), kijken filmpjes en gaan met elkaar in gesprek. Een hoopvolle cursus!