Filosofie van de stoïcijnen

Cursusnummer:
808
Filosofie

De belangrijkste gedachten van de stoïcijnse filosofen worden besproken. In de eerste bijeenkomst is er een introductie en wordt ingegaan op het denken van Seneca. In de tweede bijeenkomst staat het denken van Epictetus centraal en de laatste keer gaat het vooral over Marcus Aurelius. Een belangrijke vraag is wat de stoïcijnen voor ons persoonlijk kunnen betekenen. De cursus is informatief en interactief.

Startdatum
Lesvorm