Geschiedenis

De docenten geschiedenis van de Rotterdamse Volksuniversiteit zijn stuk voor stuk goede vertellers. Neem plaats in onze oude lokalen en laat u meevoeren. Volg bijvoorbeeld een cursus over de Gouden Eeuw, over de geschiedenis van Sovjet Unie in de tijd van Stalin of de politiek in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

In het kader van het tweehonderd jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 2013zijn drie biografieën verschenen over de eerste Nederlandse koningen uit het Huis Oranje-Nassau. Deze biografieën vormen de basis van deze cursus waarin de Nederlandse geschiedenis tussen 1813 en 1890 aan de orde komt.

Lees meer

In deze cursus behandel ik de geschiedenis en cultuur van Perzië/Iran. Ik begin met het oude Perzische Rijk, in het Westen vooral bekend door de Perzische Oorlogen tegen de Grieken en de opgravingen in Persepolis. Vervolgens bespreek ik de komst van de islam en in het bijzonder de sjiitische tak van deze godsdienst, de tijd van de monarchie, de revolutie van 1979 en de Islamitische Republiek onder Khomeini. Ik laat beeldmateriaal zien van Persepolis en vele andere belangrijke plaatsen waaronder Isfahan en Shiraz.

Lees meer

In deze cursus ga ik in op een aantal bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel, zoals het verhaal van het offer van Isaac, van het gevecht tussen David en Goliath, van de profeet Biliam en zijn ongehoorzame ezelin, van Suzanne en de ouderlingen en van het Laatste Avondmaal. Ik besteed daarbij vooral aandacht aan de wijze waarop deze verhalen in zeer uiteenlopende kunststromingen worden weergegeven. Een groot aantal kunstenaars komt hierbij aan de orde: van anonieme kunstenaars uit het vroege christendom tot Leger, van Rembrandt tot Van Gogh, van Caravaggio tot Chagall.

Lees meer

Lezing en dagtocht naar Leiden

Lees meer

In deze korte cursus behandel ik het leven van Franciscus en Giotto en hun invloed op kerk en kunst. Uiteraard laat ik ook afbeeldingen zien van de fresco’s van Giotto in de bovenkerk van Assisi en franciscaner St. Croce-kerk in Florence.

Lees meer