Gemeentepolitiek

Cursusnummer:
802
Politiek

Gemeentepolitiek, begrijp het politieke spel. We hebben er dagelijks mee te maken. Maar hoe komen gemeentelijke besluiten eigenlijk tot stand? Tot hoever reikt de macht van een gemeenteraadslid ten opzichte van het college van B & W.? Hoe kan je als bewoner zelf invloed uitoefenen? Deze cursus biedt een inzicht in bevoegdheden, rechten en, vooral, in de werkwijze van de gemeentepolitiek. In het tweede deel van de cursus zal worden geoefend, om het geleerde op praktijkvoorbeelden toe te passen.

Startdatum
Lesvorm