Opkomst van de verzuiling

Cursusnummer:
801
Politiek

Tussen 1840 en 1940 onderging Nederland aanzienlijke veranderingen, waarbij het politieke landschap werd gekenmerkt door strijd over kwesties als scholen, kiesrecht en arbeidsomstandigheden. Gedurende deze periode werden belangrijke hervormingen doorgevoerd. Het kiesdistrictstelsel werd afgeschaft en algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Bijzondere scholen kregen gelijke rechten als openbare scholen, en er werden stappen ondernomen om schrijnende arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Aan het einde van de 19e eeuw ontstonden voor het eerst politieke partijen, wat leidde tot een intensivering van de politieke strijd. In deze cursus zullen we dieper ingaan op de felle politieke intriges die destijds plaatsvonden, evenals op de opkomst van de zogenaamde verzuiling.

Startdatum
Lesvorm