Bestellijst

Geen bestellingen

Niveau A0-A2

A2 spreekvaardigheid ONLINE
A2 spreekvaardigheid ONLINE
Cursuscode: 22707

English
This course is aimed at beginners and accessible to anyone who wants to learn to speak Dutch at an easy level. Make an appointment with your neighbors, explain what you need in the store or at the local government. The language of everyday life is central. Attention is paid to pronunciation, speaking volume habits and increasing vocabulary.

Nederlands
Deze cursus is gericht op beginners en toegankelijk voor iedereen die op eenvoudig niveau Nederlands wil leren spreken. Een afspraak maken met uw buren, uitleggen wat u nodig heeft in de winkel of bij de gemeente. De taal van het dagelijks leven staat centraal. Er is aandacht voor uitspraak, spreekvolume gewoontes en het vergroten van de woordenschat.

 

Meer informatie
Dinsdag 8 februari 2022
16 lessen van 1 uur en 15 min aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 202,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. E. (Emma) Bakker
Boek: Beter Nederlands spreken (klik hier voor meer informatie)
18:30 - 19:45
Inschrijving geopend >
A0-A2 online
A0-A2 online
Cursuscode: 22668

English

The Rotterdamse Volksuniversiteit has a completely renewed package of Dutch as a second language (NT2). 
In our new program a difference has been made in the degree of independence and the degree of support from the teacher.  The 'online support only' course has a very high degree of independence.

You must first take a language learnability test. Once you have registered, you will receive the login details to take the test online. You can participate in this course if you have scored at least 60% on this test. If your score is lower, we will contact you.

This course has an very high pace. The students have lessons once a week for 3 hours online.

De Rotterdamse Volksuniversiteit heeft een geheel vernieuwd pakket Nederlands als tweede taal (NT2).
In ons nieuwe programma is een verschil gemaakt in mate van zelfstandigheid en de mate van support van de docent. De cursus 'online support only' heeft een zeer hoge mate van zelfstandigheid.  

U moet eerst een taalleerbaarheidstoest doen. Als u zich heeft ingeschreven krijgt u de inlogegevens om de toets online te maken. U kunt deelnemen aan deze cursus als u minimaal 60% gescoord heeft op deze toets. Als uw score lager is, nemen we contact met u op.

Deze cursus heeft een zeer hoog tempo. De cursisten hebben 1 keer per week 3 uur online les.

Meer informatie
Dinsdag 8 februari 2022
16 lessen van 3 uur aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 417,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. M.J. (Maudi) Quandt
Boek: De opmaat (herziene editie) (klik hier voor meer informatie)
18:30 - 21:30
Inschrijving geopend >
A2 schrijfvaardigheid ONLINE
A2 schrijfvaardigheid ONLINE
Cursuscode: 22713

English
This course is intended for students who have not yet reached A2 level for writing tests in previous courses.
In addition, the course is also intended for participants who want to prepare for the Civic Integration Exam - writing (Het Inburgeringsexamen - schrijven).

Entrance test
If you didn't follow a NT2 course with us, you have to make an intake test  to determine your level. You must make an appointment for this. The costs for the test are 7.50.

Nederlands
Deze cursus is bedoeld voor cursisten die in eerdere cursussen voor schrijven nog niet op A2 niveau is.
Daarnaast zijn de cursussen ook bedoeld voor deelnemers die zich willen voorbereiden op het Inburgeringsexamen schrijven.

Entreetoets
ocht u niet eerder bij ons een NT2 cursus hebben gevolgd, dan maakt u voorafgaand aan de cursus een toets om uw niveau te bepalen. Hiervoor moet u een afspraak maken.  De kosten voor de toets bedragen 7,50.

Meer informatie
Donderdag 10 februari 2022
16 lessen van 1 uur en 15 min aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 202,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Dhr. M.K.L. (Marko) Bijl
Boek: Voor-schriften - NT2-cursus brieven schrijven (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 20:15
Inschrijving geopend >
A0-A2 standard hybride support
A0-A2 standard hybride support
Cursuscode: 22662

English

The Rotterdamse Volksuniversiteit has a completely renewed package of Dutch as a second language (NT2). 
In our new program a difference has been made in the degree of independence and the degree of support from the teacher. 

The course 'standard hybrid support' has an average degree of independence.
You must first take a language learnability test. Once you have registered, you will receive the login details to take the test online. You can participate in this course if you have scored at least 44% on this test. If your score is lower, we will contact you.

This course has an average pace. The students have lessons twice a week. In this hybrid course, students follow 3 hours of lessons at the Volksuniversiteit once a week and 1.5 hours of online lessons once a week.

Nederlands

De Rotterdamse Volksuniversiteit heeft een geheel vernieuwd pakket Nederlands als tweede taal (NT2). In ons nieuwe programma is een verschil gemaakt in mate van zelfstandigheid en de mate van support van de docent. De cursus 'standard hybride support' heeft een gemiddelde mate van zelfstandigheid. 

U moet eerst een taalleerbaarheidstoest doen. Als u zich heeft ingeschreven krijgt u de inlogegevens om de toets online te maken. U kunt deelnemen aan deze cursus als u minimaal 44% gescoord heeft op deze toets. Als uw score lager is, nemen we contact met u op.

Deze cursus heeft een gemiddeld tempo. De cursisten hebben 2 keer per week les. In deze hybride cursus krijgen de cursisten 1 keer per week 3 uur op de Volksuniversiteit les en 1 keer per week 1,5 uur online les.  

Meer informatie
Maandag 7 maart 2022
32 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 09:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 562,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. D. (Daphne) van Genderen
Boek: De opmaat (herziene editie) (klik hier voor meer informatie)
09:30 - 12:30
Locaties: Heemraadssingel 275-277, ONLINE, Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving geopend >
A0-A2 standard hybride support
A0-A2 standard hybride support
Cursuscode: 22666

English

The Rotterdamse Volksuniversiteit has a completely renewed package of Dutch as a second language (NT2). 
In our new program a difference has been made in the degree of independence and the degree of support from the teacher. 

The course 'standard hybrid support' has an average degree of independence.
You must first take a language learnability test. Once you have registered, you will receive the login details to take the test online. You can participate in this course if you have scored at least 44% on this test. If your score is lower, we will contact you.

This course has an average pace. The students have lessons twice a week. In this hybrid course, students follow 3 hours of lessons at the Volksuniversiteit once a week and 1.5 hours of online lessons once a week.

Nederlands

De Rotterdamse Volksuniversiteit heeft een geheel vernieuwd pakket Nederlands als tweede taal (NT2). In ons nieuwe programma is een verschil gemaakt in mate van zelfstandigheid en de mate van support van de docent. De cursus 'standard hybride support' heeft een gemiddelde mate van zelfstandigheid. 

U moet eerst een taalleerbaarheidstoest doen. Als u zich heeft ingeschreven krijgt u de inlogegevens om de toets online te maken. U kunt deelnemen aan deze cursus als u minimaal 44% gescoord heeft op deze toets. Als uw score lager is, nemen we contact met u op.

Deze cursus heeft een gemiddeld tempo. De cursisten hebben 2 keer per week les. In deze hybride cursus krijgen de cursisten 1 keer per week 3 uur op de Volksuniversiteit les en 1 keer per week 1,5 uur online les.  

Meer informatie
Maandag 7 maart 2022
32 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 623,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Dhr. M. (Marco) van Duin
Boek: De opmaat (herziene editie) (klik hier voor meer informatie)
18:30 - 21:30
Locaties: Heemraadssingel 275-277, ONLINE (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
A0-A2 standard in class support

English

The Rotterdamse Volksuniversiteit has a completely renewed package of Dutch as a second language (NT2). In our new program a difference has been made in the degree of independence and the degree of support from the teacher. The course 'standard in class support' has an average degree of independence.

You must first take a language learnability test. Once you have registered, you will receive the login details to take the test online. You can participate in this course if you have scored at least 44% on this test. If your score is lower, we will contact you.

This course has an average pace. The students have lessons twice a week. In this course, students follow 3 hours of lessons at the Volksuniversiteit twice a week.

De Rotterdamse Volksuniversiteit heeft een geheel vernieuwd pakket Nederlands als tweede taal (NT2). In ons nieuwe programma is een verschil gemaakt in mate van zelfstandigheid en de mate van support van de docent. De cursus 'standard in class support' heeft een gemiddelde mate van zelfstandigheid. 

U moet eerst een taalleerbaarheidstoest doen. Als u zich heeft ingeschreven krijgt u de inlogegevens om de toets online te maken. U kunt deelnemen aan deze cursus als u minimaal 44% gescoord heeft op deze toets. Als uw score lager is, nemen we contact met u op.

Meer informatie
Maandag 7 maart 2022
32 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 829,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Boek: De opmaat (herziene editie) (klik hier voor meer informatie)
18:30 - 21:30
Locatie: Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving geopend >
A0-A2 standard in class support

English

The Rotterdamse Volksuniversiteit has a completely renewed package of Dutch as a second language (NT2). In our new program a difference has been made in the degree of independence and the degree of support from the teacher. The course 'standard in class support' has an average degree of independence.

You must first take a language learnability test. Once you have registered, you will receive the login details to take the test online. You can participate in this course if you have scored at least 44% on this test. If your score is lower, we will contact you.

This course has an average pace. The students have lessons twice a week. In this course, students follow 3 hours of lessons at the Volksuniversiteit twice a week.

De Rotterdamse Volksuniversiteit heeft een geheel vernieuwd pakket Nederlands als tweede taal (NT2). In ons nieuwe programma is een verschil gemaakt in mate van zelfstandigheid en de mate van support van de docent. De cursus 'standard in class support' heeft een gemiddelde mate van zelfstandigheid. 

U moet eerst een taalleerbaarheidstoest doen. Als u zich heeft ingeschreven krijgt u de inlogegevens om de toets online te maken. U kunt deelnemen aan deze cursus als u minimaal 44% gescoord heeft op deze toets. Als uw score lager is, nemen we contact met u op.

Meer informatie
Dinsdag 8 maart 2022
32 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 13:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 747,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Boek: De opmaat (herziene editie) (klik hier voor meer informatie)
13:00 - 16:00
Locatie: Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving geopend >
A0-A2 minimum in class support
A0-A2 minimum in class support
Cursuscode: 22665

The Rotterdamse Volksuniversiteit has a completely renewed package of Dutch as a second language (NT2). In our new program a difference has been made in the degree of independence and the degree of support from the teacher. 
The course 'minimum in class support' has a high degree of independence.

You must first take a language learnability test. Once you have registered, you will receive the login details to take the test online. You can participate in this course if you have scored at least 60% on this test. If your score is lower, we will contact you.

This course has a very high pace. The students follow 3-hours lessons at the Volksuniversiteit once a week.

De Rotterdamse Volksuniversiteit heeft een geheel vernieuwd pakket Nederlands als tweede taal (NT2). In ons nieuwe programma is een verschil gemaakt in mate van zelfstandigheid en de mate van support van de docent. De cursus 'minimum in class support' heeft een hoge mate van zelfstandigheid en heeft een zeer hoog tempo. 

U moet eerst een taalleerbaarheidstoest doen. Als u zich heeft ingeschreven krijgt u de inlogegevens om de toets online te maken. U kunt deelnemen aan deze cursus als u minimaal 60% gescoord heeft op deze toets. Als uw score lager is, nemen we contact met u op.

Meer informatie
Woensdag 9 maart 2022
16 lessen van 3 uur aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 417,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. B. (Brigitte) Wessely
Boek: De opmaat (herziene editie) (klik hier voor meer informatie)
18:30 - 21:30
Locatie: Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving geopend >