Bestellijst

Geen bestellingen

Nederlands voor inburgering

De Rotterdamse Volksuniversiteit heeft een samengesteld aanbod voor mensen die willen of moeten inburgeren in Nederland. Dit bestaat uit cursussen Nederlands, die opleiden tot het inburgeringsniveau plus de verplichte trainingen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM).

For an English explanation, click here.

De Rotterdamse Volksuniversiteit heeft het keurmerk aspirant Blik op werk. Dat betekent dat u het bedrag voor de inburgeringscursus kunt lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als u statushouder bent, komt u hiervoor in aanmerking. Als u asielmigrant bent en binnen de gestelde termijn slaagt voor uw inburgeringsexamen, dan wordt het geleende bedrag u kwijtgescholden.  

Cursussen voor inburgering
Voor het inburgeringsexamen moet u Nederlands beheersen op niveau A2 en de aanvullende modules Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) met goed gevolg hebben afgesloten. 

Onze complete inburgeringscursus (NT2 met DUO-lening) is inclusief: 
- Een intensieve taalcursus die u opleidt tot niveau A2, dat is het niveau van het inburgeringsexamen.  
- Het lesmateriaal
- Examentraining 
- Conversatietraining

Apart volgt u dan nog twee verplichte modules voor het examen:
- Training Oriëntatie Arbeidsmarkt (verplicht tot eind 2018)
- Training Kennis Nederlandse Maatschappij

Inschrijving
Maak een afspraak om u in te schrijven. Bij inschrijving zijn een intakeformulier en een entreetoets verplicht. U kunt mailen naar elise@vu-rotterdam.nl of bellen naar 010 476 12 00.

Binnenkort: niveau A0 - level A2
Nederlandse Inburgeringscursus A... 33 x op Wo. en Do. 21-01-2020 18:30 - 21:30

Aanvullende cursusinformatie
De cursussen worden klassikaal gegeven en er wordt uitsluitend Nederlands gesproken. Er wordt gewerkt in groepen met minimaal 7 en maximaal 15 deelnemers. Uitgangspunt van de cursussen Nederlands is dat u gemiddeld 4 uur huiswerk per week maakt. In de schoolvakanties is er geen les.

Voorwaarden voor deelname
Om deel te kunnen nemen aan de cursus Nederlands als Tweede Taal met DUO-lening, zijn er 2 voorwaarden:

-          U moet de middelbare school hebben afgerond
-          U  moet het Latijnse schrift beheersen

Taalcoaching
Het is mogelijk om naast de cursussen die volledig in het Nederlands gegeven worden, aanvullende taalcoaching te krijgen. U krijgt dan uitleg in uw moedertaal over grammatica, uitspraak en moeilijke woorden. Hiervoor werken wij samen met Hamrah. Er is coaching beschikbaar in het Arabisch, Farsi, DariTigrinya, Turks of Russisch.