Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 20512

Nederlandse Inburgeringscursus A0-A2 met DUO

Nederlandse Inburgeringscursus A0-A2 met DUO
Cursuscode: 20512

- Klassikaal onderwijs in groepen van maximaal 15 deelnemers met online support.
- Classroom teaching with online support group. Max. 15 students in a class.

- De kosten van de lesboeken zijn inbegrepen.
- Cost of official exams and textbook is included.

- Vanaf de eerste les wordt er uitsluitend Nederlands gesproken.
- Right from the start only Dutch is spoken.

- Examentraining (EXT) is onderdeel van de cursus.
- Exam Training (EXT) is part of the course.

- U krijgt 2 keer per week 3 uur Nederlandse les en 1 keer per week 2 uur studiebegeleiding
You will receive 3 hours of Dutch lessons twice a week and 2 hours of homework and supervision lessons once a week.

- Om in te schrijven moet u het westers schrift beheersen en middelbaar onderwijs in het land van herkomst hebben      genoten.
- Enrollment is possible if you have finished secondary education in your country of origin and master the Latin alphabet.

- Inschrijven middels een intakeformulier, een intakegesprek en een taalleerbaarheidstoets. 
- Enroll: intake form, intake inetrview and a language readability test.  

Dinsdag 21 januari 2020
64 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 3,150,00 Betaling in 0 termijnen is mogelijk. (klik hier).

Om in te schrijven op deze cursus dient u een aanvraagformulier in te vullen.
To enroll on this course, you need to fill in an application form.

Klik hier om in te schrijven / Click here to enroll

18:30 - 21:30
Locatie: Heemraadssingel 275-277 (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving geopend >