Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 11600

A0-A2 online

A0-A2 online
Cursuscode: 11600

This course has a very high pace. The students have lessons once a week for 3 hours online. Within 16 weeks, the students will increase from level A0 to A2. In addition to the lessons, students have to do homework for 6 hours a week.

The book 'De Opmaat' is used. During the lessons, attention is paid to reading, listening, writing, speaking and grammar. The final level is A2. At the end of the course, reading, listening and writing tests are taken in class. The speaking test is taken individually. We use the official TOA tests. You must pass these tests to be able to register for the A2-B1 course. You will receive the result by e-mail.

Online lessons
Our online courses are always supervised by an experienced teacher. For the online lesson you will be invited by the teacher by email with a link to the secure online lesson environment.

Nederlands
Deze cursus heeft een zeer hoog tempo. De cursisten hebben 1 keer per week 3 uur online les en werken verder zelfstandig. Binnen 16 weken gaan de cursisten van niveau A0 naar A2. Naast de online lessen moeten de cursisten minimaal 6 uur per week huiswerk maken.  

Het boek 'De Opmaat' wordt behandeld. Tijdens de les wordt zowel aandacht besteed aan lezen, luisteren, schrijven, spreken als grammatica. Het eindniveau is A2. De cursus wordt afgesloten met een voortgangstoets.
De Volksuniversiteit maakt gebruik van de officiële TOA toetsen. De toetsen worden allemaal online afgenomen. U moet voor deze toetsen een voldoende halen om u in te kunnen schrijven voor de cursus A2-B1. De uitslag ontvangt u per e-mail. 

Online lessen
Onze online cursussen zijn altijd onder begeleiding van een ervaren docent. Voor de online les wordt u door de docent per mail uitgenodigd met daarin een link naar de beveiligde online lesomgeving.

Dinsdag 14 februari 2023
16 lessen van 3 uur aanvangstijd 9:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 462,00 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. D. (Daphne) van Genderen
Boek: De opmaat (herziene editie) (klik hier voor meer informatie)
9:30 - 12:30
Inschrijving geopend >
D. (Daphne) van Genderen
D. (Daphne) van Genderen
Ik heb Italiaans gestudeerd en ook een tijd in Italië gewoond. Ik heb jaren Italiaanse les gegeven en sinds mijn NT2-opleiding geef ik ook Nederlandse les aan anderstaligen. Ik weet zelf dus wat het is om in een ander land te wonen en het inspireert me om cursisten van verschillende nationaliteiten en niveaus les te geven.