Welkom: Inloggen
We zoeken docenten:Nederlands als tweede taal(NT2) en een docent Arabisch en Deens. 
Kandidaten dienen een lesbevoegdheid te hebben en ervaring in het lesgeven aan volwassenen.
Voor functie docent NT2 hebben we een voorkeur voor docenten die in het bezit zijn van het certificaat bevoegd docent NT2
Voor vreemde talen geld dat een 'native speaker' het Nederlands tenminste op B1niveau moet beheersen.           
De Volksuniversteit sluit met docenten een contract af voor het geven van een cursus, er is geen sprake van een dienstverband.