Bahasa Indonesia beginners 1 ONLINE

Cursusnummer:
Bahasa Indonesia beginners 1 ONLINE

De taalcursus Indonesisch is erop gericht om zo snel mogelijk een woordje Indonesisch te spreken en de taal praktisch te gebruiken. De beginnerscursus werkt toe naar het voeren van eenvoudige, alledaagse gesprekken. 
Al vanaf de eerste lessen worden de cursisten aangemoedigd om in het Indonesisch te communiceren. Naast spreken besteedt de docent in de klassikale lessen ook aandacht aan schrijven, lezen en luisteren. U moet rekenen op 1 uur huiswerk per dag.


Lesmateriaal

Voor de taalcursus Indonesisch gebruikt u het lesboek Bahasa Indonesia van Rahman Syaifoel (tekst- en oefenboek, uitgeverij Coutinho). De hoofdstukken 1 tot en met 7 worden behandeld. 
Behalve dit boek, gebruikt de docent ook andere materialen zoals de ‘Indonesian way’ van Prof. Ulricht. (in het Engels) Deze worden door de docent als audio opnames  verspreid. Tijdens de cursus worden spreken, luisteren, lezen en schrijven in het Indonesisch geleerd en in de praktijk gebracht.